Општина Шид

ТРЕТМАН СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА

Обавештавају се грађани општине Шид да ће се, уколико дозволе временски услови, у периоду од 17. 06. - 21. 06. 2019. године, вршити адултицидни хемијскки третмани сузбијања одраслих форми комараца из ваздуха и са земље на целој територији општине Шид.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕОНИЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА БРОЈ 18, НЕШТИН – ЕРДЕВИК

У сали Скупштине општине Шид одржана је јавна презентација о Нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин-Ердевик. Јавној презентацији претходила је двадесето дневна јавна расправа која је трајала од 24. маја 2019. до 12. јуна 2019. године.

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Шид у К.О. Вишњићеву – друга јавна продаја („Сл. лист Општине Шид“ бр. 20/19), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 10.06.2019. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, К.О. Вишњићево – друга јавна продаја

  1. Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:

- Стамбени простор у Вишњићеву, у ул. Фрушкогорска бр. 3, К.О. Вишњићево, кат парцела бр. 3/3, култура Земљиште под зградом, уписано у Лист непокретности бр. 1282, а који се састоји од стана и то:

Стан (2) – двособан стан 53,51 м2 за износ од 299.656,00 динара.

РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА НА ДВА МОСТА У МОРОВИЋУ

Општина Шид започела је радове на реконструкцији коловоза на два моста у центру Моровића. Због честих пролазака теретних возила коловозна конструкција на оба моста је видно оштећена и неопходно је било извршити реконструкцију.

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и члана 3. Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид у К.О. Ердевик („Сл. лист Општине Шид“ бр. 20/19), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 06.06.2019. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, К.О. Ердевик

  1. Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему