Општина Шид

На основу члана 46.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласникРС“ број: 129/2007 и 83/2014-др.закон, 101/2016 -др.закон и 47/2018), члана 16. став 1. тачка 15. и члана 60. став 1. тачка 2. Статута општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 1/2019), а у вези члана 38. Закона о удружењима („Сл.гласник РС“ број: 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Општинско веће општине Шид на седници одржаној дана 18.01.2019. године , донело је

 

ПРАВИЛНИК
О СРЕДСТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

 

Члан 1.

Oвим правилником ближе се уређују услови, критеријум, обим и начин, поступак доделе, као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма (у даљем тексту: програм) које реализују удружења, а која су од јавног интереса.

ЈАВНА ДЕБАТА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА (ЛАП) ОПШТИНЕ

У сали Скупштине општине Шид одржана је јавна дебата о Нацрту Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине. Јавној дебати претходила је тридесето дневна јавна расправа која је трајала од 18. децембра 2018. до 16. јануара 2019. године.

НОВА УСЛУГА У УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ШИД

У Услужном центру Општинске управе Шид данас је пуштен у рад нови сервис који омогућава плаћање такси електронским путем, то значи да грађани у Услужном центру могу све врсте такси за различита документа или потврде од Општинске управе Шид платити картицама и то било којом од три бренда: DINA card, Master CARD ili VISA, и на тај начин уштедити и време и новац.

28. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

У среду 16. јануара 2019. године у сали СО Шид одржана је 28. седница Скупштине општине Шид. Одборници Скупштине општине Шид донели су Одлуку о месним заједницама општине Шид,

85. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа су на седници одржаној у понедељак 14. јануара разматрали и утврдили Предлог Одлуке о месним заједницама на територији Општине Шид, Предлог Решења о именовању Комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница,

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему