Општина Шид

САСТАНАК СА ДИРЕКТОРИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

На иницијативу заменика председника општине Шид Зорана Семеновића, у сали Скупштине општине Шид, одржан је састанак представника локалне самоуправе са свим директорима основних и средњих школа на територији шидске општине.

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности у К.О. Шид из јавне својине општине Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 25/19), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 04.09.2019. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, К.О. Шид

  1. Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:

- једнособан стан, површине 35м2 на катастарској парцели бр. 4149/63 бр. пос. дела 3/17, уписано у Л.Н. бр. 6092 К.О. Шид, ул. Насеље „Јелица Станивуковић“ бр. 17/3, у виђеном стању, у поступку јавног надметања за износ од 12.500,00 евра, у динарској противвредности 1.471.500,00 динара, према средњем курсу на дан 17.07.2019. године од 117,72.

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности у К.О. Ердевик из јавне својине општине Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 25/19), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 04.09.2019. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, К.О. Ердевик

  1. Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:

- Грађевинско земљиште, на катастарској парцели бр. 1415, површине 10а и 52м2, уписано у Л.Н. бр. 353 К.О. Ердевик, ул. Цара Душана бр. 7, у виђеном стању, у поступку јавног надметања за износ од 157.800,00 динара.

На основу члана4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности, стамбено – пословне зграде у изградњи на катастарској парцели број 2839, ЛН 6834, у К.О. Шид из јавне својине општине Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 26/19), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 10.09.2019. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, К.О. Шид

  1. Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:

- стамбено - пословна зграда (ламела А и Б) спратности P0+P+3+Pk у изградњи, на парцели бр. 2839, ЛН 6834 К.О. Шид, површине 1061 м2, уписана у јавној својини 1/1 у корист општине Шид у ул. Светог Саве бр. 61 по почетној тржишној вредности од 360.500,00 евра, односно у динарској противвредности 42.449.300,00 динара, према средњем курсу динара Народне банке Србије, 117,7512, на дан Извештаја о процени тржишне вредности непокретности од 15.08.2019. године.

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности у К.О. Вашица из јавне својине општине Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 25/19), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 04.09.2019. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, К.О. Вашица

  1. Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:

- земљиште у грађевинском подручју, на катастарској парцели бр. 850, површине 9а и 90м2, уписано у Л.Н. бр. 224 К.О. Вашица, њива 3. класе, ул. Босутска бр. бб, у виђеном стању, у поступку јавног надметања за износ од 148.500,00 динара,

- земљиште у грађевинском подручју, на катастарској парцели бр. 849, површине 2а и 91м2, уписано у Л.Н. бр. 224 К.О. Вашица, њива 3. класе, ул. Босутска бр. бб, у виђеном стању, у поступку јавног надметања за износ од 43.650,00 динара.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему