Општина Шид

Ви сте овде: Насловна E - управа Услужни центар

ВОДИЧ КРОЗ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ШИД

 

Услужни центар је нови модел односа грађана и локалне самоуправе и место где се одиграва њихова комуникација.

 

У услужном центру  грађани могу на једном месту да обаве све своје послове као и да добију све потребне податке и документе из области: 

  • ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ
  • МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ
  • ЛИЧНИХ СТАЊА ГРАЂАНА
  • ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ
  • ПОСЛОВА СА ПРИВРЕДОМ И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
  • ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

   Услужни центар општине Шид представља први корак у враћању поверења грађана у државну администрацију, као и у европске вредности и стандарде. 

Услужни центар се налази у улици Цара Лазара 7 у Шиду.

Телефон Услужног центра 022/710-230

Матична служба 022/712-801

 

ШАЛТЕР ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ 

- Врши пријем неопходне документације  приликом подношења пореских пријава

- Даје неопходне информације странкама у погледу висине пореских обавеза и рокова плаћања

- Пружа стручну помоћ обвезницима приликом састављања пореских пријава

- Врши пријем неопходне документације  приликом подношења пореских пријава

- Даје неопходне информације странкама у погледу висине пореских обавеза и рокова плаћања

- Пружа стручну помоћ обвезницима приликом састављања пореских пријавa  

 

ШАЛТЕР БЛАГАЈНЕ 

- Наплата свих Републичких административних такси се може извршити на шалтеру благајне Услужног центра. 

 

ШАЛТЕР СЛУЖБА ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА И ЗАШТИТА ПОРОДИЉА 

- Води поступак, формира предмете и доноси решења на остваривање права на дечији додатак

- Води поступак, формира предмете и доноси решења о остваривању породиљских права; одсуства са посла ради неге детета и посебне неге детета 

- Израђује решења из области друштвене бриге о деци (право на родитељски додатак; право на финансијску подршку породици са прворођеним дететом; право регресирања дела трошкова боравка у предшколској установи, за треће, четврто и свако наредно дете

 

 ШАЛТЕР ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА 

- Узима на записник жалбе странака на акте органа општине

- Издаје уверења

- Оверава изјаве о породичном стању за запослене на привременом раду у иностранству

- Врши оверу преписа, рукописа, потписа и оверу пуномоћи странака

- Прима захтеве у сврху издавања радне књижице

- Води регистар о издатим радним књижицама

- Врши пријаве за пољопривредно осигурање

- Врши поништење неправилно попуњене или оштећене радне књижице и друге забелешке 

  

ШАЛТЕР ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ 

- Обавља послове у области приватног предузетништва за делатност занатства, трговине, угоститељства и саобраћаја

- Води регистар самосталних радњи

- Доноси решења о продужењу радног времена угоститељских објеката

- Обавља послове у вези сектора малих и средњих предузећа

- Пружа законске и техничке подршке, даје савете и информације

- Развија програме за обуку појединаца који започињу властити посао, као и за пословна удружења

- У сарадњи са Републичком агенцијом за привредне регистре, пружа помоћ локалним предузетницима да се региструју или пререгиструју

- Промовише предузетништво и приватна јавна партнерства

  

ШАЛТЕР МАТИЧНА СЛУЖБА 

- Издаје уверења о породичном стању за запослене на привременом раду у иностранству

- Врши оверу потписа, преписа и рукописа

- Врши унос уписа из матичних књига у АОП

- Издаје изводе из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих (домаће и међународне) и уверења на основу матичних књига

- Саставља смртовнице и доставља надлежном Основном суду

- Саставља записник о признању очинства и одређивању личног имена детета

- Издаје потврде о животу за кориснике иностраних пензија 

 

Нема више чланака у овој категорији. Ако се приказују поткатегорије, оне могу да садрже чланке.

logo_random_image.png

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна E - управа Услужни центар