Izaberite stranicu

OBAVEŠTENJE

Na osnovu čl. 57. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid, izdaje

 

OBAVEŠTENJE

 

Obaveštavaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da će se javna sednica Komisije za planove opštine Šid, na kojoj će se razmatrati rezultati obavljenog javnog uvida u Nacrt Prostornog plana opštine Šid i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, održati u ponedeljak 15. novembra 2021. g., sa početkom u 11 časova u velikoj sali Opštinske uprave opštine Šid u Šidu u ul. Karađorđeva br. 2.

 

 

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i

imovinsko-pravne poslove

Opštinske uprave opštine Šid