Izaberite stranicu
САОПШТЕЊЕ – ЕЛЕМЕНТАРНА НЕПОГОДА, ЈУЛ 2023.

САОПШТЕЊЕ – ЕЛЕМЕНТАРНА НЕПОГОДА, ЈУЛ 2023.

Дана 07.08.2023.године ступиле су на снагу две уредбе Владе РС са Државним програмима помоћи:

– Уредба о утврђивању Државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023.године.

Уредба о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023.године.

Имајући у виду велику заинтересованост, обавештавамо све оне грађане који су пријавили штету, да ће право на државну помоћ остварити уколико испуњавају кумулативно све услове у складу са одредбама Закона о обнови након елементарне и друге непогоде, а који услови ће се утврдити у току првостепеног поступка пред органима локалне самоуправе.

О свакој поднетој пријави штете и исходу решавања исте, грађани ће бити благовремено обавештени и о њиховом захтеву ће бити одлучено решењем поступајућег органа.

Још једном напомињено да је поменутим Уредбама уређен искључиво вид државне помоћи за породичне стамбене објекте у својини грађана.

За све остале видове штете које су грађани претрпели, а који нису обухваћени овим Државним програмима помоћи, позивамо грађане на стрпљење и разумевање, у уверењу да ће подршка и помоћ и за ову врсту штета бити пружена у наредном периоду.