Изабери страницу

Сремска Митровица 28.01.2021.

Дана 25.02.2021 .на територији Општине Шид се због ПЛАНИРАНИХ радова
у ел.мрежи искључују КДС у:

  1. Бачинци

У ул.Вука Караџића од бр.52а до
бр.72 и бб. У ул.Ѕ.Јовина од бр.52 до
бр.80 и од бр.45а до бр.53 и бб.
08.30-09.30

КДС – Корисници дистрибутивног система
У случају временских неприлика Е.Д. Сремска Митровица задржава право да одустане од
наведених радова.
Е.Д. Сремска Митровица задржава право уколико се радови заврше раније да раније
укључи КДС.

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА