Izaberite stranicu

Дана 09.04.2021. на територији Општине Шид се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују КДС у:

1. Шид ул. Ђуре Киша од бр. 1-29 и 6-44

ул. 20. октобра од бр. 1-59 и 2-54

ул. Браће Јерковић од бр. 1-19

ул. Владимира Назора од бр. 2-32 и б.б.

ул. Цара Лазара од бр. 73-121 и 62-106 и бр. 114

ул. Фрушкогорска од бр. 3-55а и 2-54

ул. Змај Јовина од бр. 130-134 и бр. 111

ул. Липовачка од бр. 2-8 и б.б.

ул. Вука Караџића од бр. 69-129 и 64-114

ул. Првог маја бр. 121

ул. Чајковска од бр. 1-13 и 2-14

ул. Бранка Радичевића од бр. 69-121 и 66-120

ул. Иве Лоле Рибара од бр. 71-111 и 86-106 и б.б.

ул. Матије Гупца од бр. 67-125 и 62-118

ул. Саве Шумановића од бр. 109-135 и 110-126

ул. 12. априла од бр. 2-24

“Планета” д.о.о. – ул. 20. октобра бр. 31

“Зидар” – ул. Ђуре Киша

Економија Шид

Потисна станица – ул. Фрушкогорска б.б.

“Буда и синови” – ул. Ђуре Киша бр. 4

08.30-14.30
2. Беркасово ул. Шидска

ул. Солунских добровољаца од бр. 1-17 и 2-64

08.30-14.30

КДС – Корисници дистрибутивног система

У случају временских неприлика Е.Д. Сремска Митровица задржава право да одустане од наведених радова.

Е.Д. Сремска Митровица задржава право уколико се радови заврше раније да раније укључи КДС.  

    ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА “СРЕМСКА МИТРОВИЦА”