Izaberite stranicu

REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
SKUPŠTINA OPŠTINE ŠID
Komisija za dodelu stipendija
Broj: 67-6/2020-07
Dana, 27.10.2020.
ŠID
Na osnovu odredbe člana 17. Odluke o načinu ostvarivanja prava na materijalne pomoći
deci, učenicima i studentima sa teritorije opštine Šid (“Službeni list opštine Šid”,
br.25/19), Komisija za dodelu stipendija Skupštine opštine Šid, dana 27.10.2020. godine,
donela je Odluku o raspisivanju

KONKURSA

ZA DODELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

I

Raspisuje se Konkurs za dodelu stipendija za školsku 2020/2021. godinu.

II
Pravo na dodelu stipendije imaju studenti koji:
1.studiraju na teret budžeta Republike Srbije

 1. su upisali jednu od godina (od prve do poslednje) studija prvog stepena, studija
  drugog stepena ili studija trećeg stepena,
 2. su započeli studiranje samo na jednoj visokoškolskoj ustanovi,
 3. imaju prebivalište na teritoriji Opštine Šid,
 4. tokom studija nisu obnavljali ni jednu godinu (studenti od druge do poslednje
  godine studija prvog stepena, studija drugog stepena i studija trećeg stepena),
 5. imaju prosečnu ocenu 5,00 u toku srednjeg obrazovanja i vaspitanja, odnosno
  prosečnu ocenu svih položenih ispita 9,00 i više
 6. nisu stariji od 26 godina, osim za studije trećeg stepena – doktorske akademske
  studije, gde je starosna granica 30 godina,
 7. nisu u radnom odnosu i
 8. nemaju status apsolventa.

III

Redosled kandidata za dodelu stipendije utvrđuje se na osnovu:

 1. postignutog uspeha u studiranju, odnosno u srednjoj školi;
 2. upisane godine studija.
  Pod postignutim rezultatima, za studente prve godine, podrazumeva se prosek postignut
  tokom četvorogodišnjeg školovanja, za studente druge i svake naredne godine fakulteta
  podrazumeva se prosek postignut tokom studija i da tokom studija nije gubio godinu.

IV

Pored prijave na konkurs, podnose se i sledeća dokumenta:

1.uverenje o upisanoj godini studija

 1. uverenje o visini prosečne ocene tokom studija, odnosno potvrda škole o postignutom
  uspehu tokom srednje škole ili prosta fotokopija svedočanstava za sve 4 godine i
  fotokopija diplome,
 2. uverenje da tokom studija nije obnavljao godinu studija,
 3. fotokopiju studentske knjižice – indeksa,
 4. očitanu ličnu kartu ili uverenje o prebivalištu,
 5. izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da nije zasnovao radni odnos niti se
  nalazi na stručnom osposobljavanju ili drugom vidu radnog angažovanja uz naknadu,

V

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine Šid i na sajtu
opštine Šid.

VI

Prijave na Konkurs se podnose Komisiji za dodelu stipendija i predaju se Opštinskoj
upravi Opštine Šid u Uslužnom centru: ul. Cara Lazara br.7., Šid.

VII

Nepotpune i neblagovremene prijave na Konkurs neće se razmatrati.

VIII

Odluka o dodeli stipendija biće objavljena na oglasnoj tabli Opštine Šid .

IX

Konkurs je istaknut i objavljen na oglasnoj tabli opštine Šid na dan 27.10.2020. godine i
traje 15 dana od dana objavljivanja.

PREDSEDNIK
Snežana Momirski s.r.