Izaberite stranicu

На основу чл. 57. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, издаје

О б а в е ш т е њ е

Обавештавају се сва заинтересована правна и физичка лица да ће се јавна седница Комисије за планове општине Шид, на којој ће се разматрати резултати обављеног јавног увида у Измене и допуне Плана генералане регулације Шида, као и јавне презентације Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локалитета планираног за изградњу објеката за тов јунади на катастарским парцелама бр. 24, 28 и 29 у КО Шид, одржати у четвртак, 26. августа 2021. г., са почетком у 10 часова у сали Општинске управе општине Шид у Шиду у ул. Карађорђева бр. 2.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове
Општинске управе општине Шид