Izaberite stranicu

Na osnovu čl. 57. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave  opštine Šid, izdaje

O b a v e š t e nj e

Obaveštavaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da će se javna sednica Komisije za planove opštine Šid, na kojoj će se razmatrati rezultati obavljenog javnog uvida u nacrt Plana detaljne regulacije crpne stanice „Moharač“ u KO Erdevik i KO Bingula, održati u petak 19. 02. 2021. g. sa početkom u 12 časova u sali Opštinske uprave opštine Šid u Šidu u ul. Karađorđeva br. 2.

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i

imovinsko-pravne poslove

Opštinske uprave opštine Šid