Izaberite stranicu

Obaveštavamo Vas da je od danas počeo sa radom Centar za KOVID-19 mere koji je formirala Vlada Republike Srbije – Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor.

Centar se nalazi na internet adresi inspektor.gov.rs gde se putem kontakt forme mogu postaviti sva pitanja koja se tiču postupanja u skladu sa Naredbom o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti Kovid-19, a koju donosi Ministar zdravlja, gde će se dobiti tačan podatak o ograničenjima koje ove mere podrazumevaju, sa aspekta delatnosti koje mogu da se obavljaju.

Na navedenoj internet adresi će uvek pored aktuelne Naredbe biti objavljena sva pitanja i odgovori.

Privreda, inspekcijski i drugi organi mogu da se obrate Centru za svaku nedoumicu koja se pojavi u radu, radi maksimalnog poštovanja i postupanja u skladu sa Naredbom Ministra zdravlja i odlukama Kriznog štaba, a sve u cilju što boljih rezultata u borbi protiv virusa Kovid-19.