Izaberite stranicu

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ данас је започело радове на електро мрежи на територији шидске општине и то у насељеним местима Вашица, Гибарац и Кукујевци. Радови подразумевају замену бандера и постављање самоносивог кабл снопа како би се побољшало снадбевање и дистрибуција електричне енергије до крајњих корисника. Инвеститор овог пројекта је ЕПС- диструбуција Сремска Митровица, а извођач радова ЕПС – Технички центар. Заменик председника општине Шид Зоран Семеновић обишао је радова на електро мрежи у улици Николе Тесле у Вашици, и том приликом истакао да локална самоуправа има изузетну сарадњу са ЈП“Електропривреда“ Србије-дистрибуција Сремска Митровица, у свом раду имају заједнички циљ а то је уредно и редовно снадбевање електричном енергијом грађана општине Шид.