Izaberite stranicu

ЈКП „ВОДОВОД“ Шид

Александар Јовановић

Александар Јовановић

Директор

Дипломирани менаџер

Контакт подаци: 062-758-131
Е-пошта: vodovodsid@mts.rs

Адреса: Светог Саве 40
Телефон: 022-711-755
Техничка служба - 022/711-755
Служба наплате - 022/714-115
Диспечер - 022/710-445
Рекламације - 022/719-103
Факс - 022/712-460
Е-пошта: vodovodsid@mts.rs
www.vodovodsid.rs
www.facebook.com/ЈКП-Водовод-Шид
www.instagram.com/vodovodsid/

ЈКП „ВОДОВОД“ ШИД
Јавно комунално предузеће „Водовод“ Шид основано је 1984. године, као јавно предузеће, од стране Скупштине Општине Шид. Предузеће се бави сакупљањем, пречишћавањем и дистрибуцијом воде и то: сакупљањем, захватањем, допремањем, пречишћавањем и прерадом сирове воде, дистрибуцијом воде, контролом квалитета сирове и пијаће воде као и експлоатационим одржавањем објеката и уређаја водоводног система, затим уклањањем отпадних и атмосферских вода канализацијом и одржавањем канализације.

Вода која се користи спада у ред квалитетнијих вода у Војводини и једини третман који се користи је дезинфекција воде течним хлором. Квалитет воде прати се редовним анализама које врши Завод за заштиту здравља из Сремске Митровице (36 анализа месечно).