Izaberite stranicu

Услужни центар

ВОДИЧ КРОЗ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ШИД

 

Услужни центар је нови модел односа грађана и локалне самоуправе и место где се одиграва њихова комуникација.

 

У услужном центру  грађани могу на једном месту да обаве све своје послове као и да добију све потребне податке и документе из области: 

  • ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ
  • МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ
  • ЛИЧНИХ СТАЊА ГРАЂАНА
  • ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ
  • ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

   Услужни центар општине Шид представља први корак у враћању поверења грађана у државну администрацију, као и у европске вредности и стандарде. 

Услужни центар се налази у улици Цара Лазара 7 у Шиду.

Телефон Услужног центра 022/710-230

Матична служба 022/712-801

 

ШАЛТЕР СЛУЖБА ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА И ЗАШТИТА ПОРОДИЉА 

- Води поступак, формира предмете и доноси решења на остваривање права на дечији додатак

- Води поступак, формира предмете и доноси решења о остваривању породиљских права; одсуства са посла ради неге детета и посебне неге детета 

- Израђује решења из области друштвене бриге о деци (право на родитељски додатак; право на финансијску подршку породици са прворођеним дететом; право регресирања дела трошкова боравка у предшколској установи, за треће, четврто и свако наредно дете

 

 ШАЛТЕР ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА 

- Узима на записник жалбе странака на акте органа општине

- Издаје уверења

 

ШАЛТЕР МАТИЧНА СЛУЖБА 

- Издаје уверења о породичном стању за запослене на привременом раду у иностранству

- Врши унос уписа из матичних књига у АОП

- Издаје изводе из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих (домаће и међународне) и уверења на основу матичних књига

- Саставља смртовнице и доставља надлежном Основном суду

- Саставља записник о признању очинства и одређивању личног имена детета

- Издаје потврде о животу за кориснике иностраних пензија