Izaberite stranicu

Привреда

Привреда

 

Природна богатства општине Шид представљају основу за развој привреде. Подручје општине располаже привредним ресурсима који обезбеђују основне претпоставке за повећање економске снаге и динамични развој општине.
Међу значајније ресурсе убрајају се пољопривредно земљиште (44.00 хектара ораница, претежно типа чернозем), шумско пространство (на површини око 22.000 хектара), добар географски положај и развијена мрежа друмског и железничког саобраћаја (погодна за индустријски, трговински и сваки други напредак). Природне лепоте, велики број историјских и културних споменика, Галерија слика „Сава Шумановић“ и Музеј наивене уметности „ Илијанум“, добар су основ за развој свих облика туризма.
Пољопривредно земљиште представља најобимнији и најзначајнији ресурс на који се наслања велики део индустрије ове регије. Пољопривреда и шумарство су најстарија занимања овдашњег становништва. Последњих година евидентан је развој воћарства и виноградарства на све већим површинама.
Што се тиче саме индустрије и она се претежно ослањана пољопривреду. Фабрика уља, силоси, прерада меса, хладњаче, винарије, штампарије, занатски погони и радионице само су индустријског потенцијала овога краја.
Стављањем у погон индустријске зоне поред ауто пута Е-70 започела је нова етапа развоја која ће најбоље искористити изванредан геостратешки положај ове општине.

Они послују код нас