Izaberite stranicu

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СИМЕОН ПИШЧЕВИЋ“ ШИД

Славица Варничић

Славица Варничић

Директор

Дипломирани економиста

Контакт подаци: 062-755-828
Е-пошта: slavica.varnicic@gmail.com

Адреса: Петра Кочића 1
Телефон: 022-716-844
Е-пошта: bibliosid@mts.rs
www.bibliotekasid.rs
www.facebook.com/bibliotekasid/

Једна од значајнијих установа културе нашег града је свакако Народна библиотека „Симеон Пишчевић“ која има завидан библиотечки фонд и традицију дугу 170 година.
Библиотека има кључну улогу у култури града како у прикупљању и кориштењу информација, тако и у омогућавању приступа широком распону информацијских извора. Настоји да корисницима пружи различите врсте потребног знања на основу властитих фондова, као и да их упути на све остале релевантне изворе, документе или установе, који могу задовољити њихове захтеве. Сврха библиотекарске делатности огледа се и у едукацији. Што значи, да поред белетристике , библиотека својим фондом помаже образовању.
Пре свега треба истаћи Одељење са дечијом литературом јер у времену, када је техника загосподарила на свим пољима, посебна вештина је постало васпитати дете и научити га да воли књиге и да у читању ужива.
Много је разлога због којих се развија љубав према књизи и навика читања у што ранијем узрасту. Књига подстиче развој интелигенције, повезивање говорног и писаног језика, обогаћивање речника, продубљује машту и доприноси развоју креативног мишљења, усвајању моралних вредности и хуманих порука. То постаје активност и преноси се сa генерације на генерацију и готово свако дете у њој ужива.
Књиге су богат извор информација. Свака нова прочитана књига пружа мноштво нових информација до којих на други начин нисте могли да дођете.
Добро је знано да читање побољшава речник и језичке способности. Сваки пут читањем наилази се на мноштво нових речи и израза, фраза и стилова писања.
Чувена српска књижевница Исидора Секулић о књизи каже :
„Шта је књига ? Узета на око, то је мала ствар од хартије, узета у суштини, то је једна од најјачих страсти и сласти, то је тиха вода што брег рони, то је динамит који чупа и диже у ваздух, то је узвишен и мудар учитељ или заводник... “
Народна библиотека „Симеон Пишчевић у Шиду већ годинама достојно служи народу и генерацијама које долазе .