Општинско правобранилаштво

 

Општинско правобранилаштво је орган који врши послове правне заштите, имовинских права и интереса општине Шид. Општинско правобранилаштво врши и друге послове одређене законом и одлуком Скупштине општине.

Милан Филиповић

Милан Филиповић

Општински правобранилац

Рођен 19.09.1975. године у Сремској Митровици.

Средњу школу, гимназију “Сава Шумановић“ завршио у Шиду.

Дипломирао 2000. године на Правном факултету у Новом Саду. По завршетку редовних студија одлази на одслужење војног рока.

Након повратка из војске године 2001. почиње са радом у ИМ “Срем Шид” у стечају, а потом, као волонтер, 2002. године прелази на рад у Општински суд у Шиду, где остаје до 2006. године, када прелази на рад у Компанију “Big Bull” д.о.о Бачинци у својству правног саветника, одакле дана 31.10.2006. године полаже и правосудни испит у Новом Саду.
2009. године, од стране Скупштине општине Шид именован је за Општинског правобраниоца општине Шид, а потом реизабран на ту функцију 2014. године и 2019. године.

Ожењен, отац двоје деце, са местом пребивалишта у Беркасову.