Izaberite stranicu

Оглас о давању пословног простора у закуп на кат. парцели бр. 486, бр. посебног дела 1 у К.О. Илинци

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ШИДКомисија за располагање непокретностимау својини општине ШидБрој: 360-147/II-05Датум: 08.01.2021. годинеШид На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Шид (“Сл.лист општине Шид” бр. 7/2018)...

ОГЛАС – о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид на кат. парцели 1871/7 у К.О. Вишњићево

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ШИД Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид Број: 464-77/II-05 Датум: 22.12.2020. године             На основу члана4. Oдлуке о образовању и именовању...

Оглас – продаја гаража – K.O. Шид – 360-181-II-05 – 02.11.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ШИД Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид Број: 360-181/II-05 Датум: 02.11.2020. године             На основу члана4. Oдлуке о образовању и именовању...

Оглас о отуђењу непокретности

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ШИД Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид Број: 360-180/II-05 Датум: 26.10.2020. године             На основу члана4. Oдлуке о образовању и именовању...

ОГЛАС о отуђењу непокретности из јавне својине на кат. парцели бр. 193 у К.О. Бачинци

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ШИДКомисија за располагање непокретностимау својини општине ШидБрој: 360-180/II-05Датум: 26.10.2020. године На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. лист...

Оглас о давању пословног простора у закуп на кат. парцели бр. 3267/1 бр. посебних делова 8/1 и 5/1 у К.О. Шид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ШИД Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид Број: 360-98/II-05 Датум: 14.10.2020. године На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл....

ОГЛАС – о давању пословног простора у закуп на кат. парцели бр. 646 У К.О. Моровић, површине 74,57 м2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ШИД Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид Број: 360-185/II-05 Датум: 13.10.2020. године На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл....