Izaberite stranicu

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“-Шид

Директор: Зорислава Јеринић Топић
Адреса: Школска 1, Шид
Телефон: 022/712-503
Е-пошта: info@nts.edu.rs
www.nts.edu.rs

Техничка школа „Никола Тесла“ своје корене вуче још с краја 19. века када је у Шиду основана почетком 1892. године шегртска школа која је образовала занатлије, трговце и угоститеље. Кроз своју историју школа је више пута мењала назив: Занатско-трговачка школа (1928-1935), Стручна продужна школа (1935-1950), Стручна школа за ученике у индустрији и занатству Шид (1950-1952), Школа ученика у привреди (1952-1954), а од 1954. године носи име „Никола Тесла“.
Реформама образовања после 1973. године школа је једно време била део средњошколског центра за гимназијско и стручно образовање „Сава Шумановић“. Осамдесетих година школа поново функционише самостално, а данашње име Техничка школа „Никола Тесла“ носи од 1996. године. Данас у школи постоје образовни профили: пољопривредни техничар (IV степен), трговац (III степен), машински техничар за компјутерско конструисање (IV степен), аутомеханичар (III степен), бравар (III степен) и електротехничар рачунара (IV степен).