Izaberite stranicu

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

Директор: Горан Чекеринац
Адреса: Школска 1, Шид
Телефон: 062/628-018
Е-пошта: sosjjzsid@gmail.com
www.sosjjzmaj.edu.rs

Основна школа „Јован Јовановић Змај“ у Шиду бави се образовањем и васпитањем ученика са сметњама у интелектуалном развоју, као и деце са комбинованим и вишеструким сметњама развоју са територије Општине Шид. Прво одељење намењено образовно-васпитом раду са децом са сметњама у развоју отворено је у Шиду 1971. године у склопу ОШ „Бранко Радичевић“, а од 1978. године школа за специјално образовање и васпитање, како се тада називала, постоји као самостална установа.
Школа има дугу традицију, опремљена је и прилагођена савременим наставним средствима и асистивном технологијом и деци са сметњама у развоју пружа квалитетно образовање, као и индивидуалне терапеутске програме и бројне ваннаставне активности које ученицима омогућавају да развију своје креативне вешрине. Од 2020. године, захваљујући Општини Шид и препознавању потребе да се ученицима ОШ „Јован Јовановић Змај“ омогуће бољи услови за рад и напредовање, школа је први пут у својој историји престала да буде подстанар и усељена је у за њу наменски адаптиран простор, на радост свих ученика и наставника школе.