Izaberite stranicu

ЈКП „СТАНДАРД“ ШИД

Миленка Субић

В.Д. Директор

Дипломирани економиста

Дугогодишњи буџетски инспектор и народни посланик у 12. сазиву Народне скупштине Републике Србије

Контакт подаци: 062-755-911
Е-пошта: 

Адреса: Светог Саве 80
Телефон: 022-712-558
Факс: 022/710-060
Е-пошта: standardsid@mts.rs
www.standardsid.rs
www.facebook.com/standard/

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАНДАРД“ШИД

Предузеће је основано је 2001. године са циљем пружања комуналних услуга.

Основна делатност предузећа је сакупљање неопасног отпада (3811) а остале делатности су:
-одржавање јавних површина – чишћење;
-одржавање јавних зелених површина;
-погребне услуге;
- услуге ЗОО хигијене;
-паркинг услуге;
-организација пијаце и вашара;
-димњачарске услуге.

Рад предузећа организован је у три сектора:
-Рачуноводствено-финансијски сектор
-Сектор опште правних послова
-Сектор комуналних услуга

Рад сектора комуналних услуга је организован у оквиру три одељења :

1.Одељење пружања комуналних услуга које обухвата службе:

Погребну службу
Контак телефон: 022/712-840
Еmail: pogrebno.standardsid@gmail.com

Службу паркирања
Контак телефон: 022/712-548
Еmail: standardparking@mts.rs)

Службу организовања пијаце и вашара
Контакт телефон: 060/ 712 77 78)

2. Одељење одржавања комуналне хигијене обухвата службе:

Служба одржавања јавних површијна
Контак телефон: 060/ 712 77 78

Служба одржавања јавних зелених површина
Контакт телефон: 060/ 712 12 27

Служба ЗОО хигијене
Контакт телефон: 060/ 712 77 00

3. Одељење изношења и депоновања отпада обухвата службе:

Служба изношења смећа
Контакт телефон: 060/712 77 01

Служба одржавања возног парка
Контакт телефон:062/ 755 -913