Izaberite stranicu

Одборници

ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

1. Дејана Крсмановић

Дејана Крсмановић

Рођена 1987. године.

Дипломирани менаџер.

Живи у Шиду.

21.08.2020. године изабрана за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Члан одбора за буџет и финансије.

2. Зоран Видовић

Зоран Видовић

Рођен 1974. године.

Предузетник.

Живи у Беркасову.

21.08.2020. године изабран за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Шеф одборничке групе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Члан одбора за административна и мандатско-имунитетска питања.

3. Катарина Митровић

Катарина Митровић

Рођена 1995. године.

Дипломирани менаџер.

Живи у Привиној Глави.

31.08.2022. године изабрана за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Члан одбора за буџет и финансије.

4. Радивој Јовановић

Радивој Јовановић

Рођен 1960. године.

Пољопривредни техничар.

Живи у Јамени.

21.08.2020. године изабран за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Члан одбора за представке и жалбе.

5. Радмила Медић

Радмила Медић

Рођена 1981. године.

Струковни менеџер.

Живи у Шиду.

21.08.2020. године изабрана за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Члан одбора за здравство.

6. Тихомир Стаменковић

Тихомир Стаменковић

Рођен 1971. године.

Дипломирани технолог.

Живи у Шиду.

21.08.2020. године изабран за председника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

7. Бојан Бибић

Бојан Бибић

Рођен 1977. године.

Дипломирани менаџер.

Живи у Шиду.

21.08.2020. године изабран за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Председник одбора за привреду и заштиту животне средине.

 

8. Маја Дејановић

Маја Дејановић

Рођена 1989. године.

Струковни васпитач.

Живи у Бингули

21.08.2020. године изабрана за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Председник одбора за саобраћај.

9. Александар Чајић

Александар Чајић

Рођен 1987. године.

Предузетник.

Живи у Шиду.

21.08.2020. године изабран за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Члан одбора за културу, спорт и омладину.

10. Снежана Павлица

Снежана Павлица

Рођена 1961. године.

Правни техничар.

Живи у Шиду.

21.08.2020. године изабрана за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Председник одбора за административна и мандатско-имунитетска питања.

11. Никола Видић

Никола Видић

Рођен 1949. године.

Новинар.

Живи у Бачинцима.

21.08.2020. године изабран за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Члан одбора за здравство.

12. Бојан Вучковић

Бојан Вучковић

Рођен 1979. године.

Радник.

Живи у Батровцима.

21.08.2020. године изабран за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Члан одбора за нормативна акта.

13. Јована Бакајлић

Јована Бакајлић

Рођена 1992. године.

Мастер инжењер менаџмента.

Живи у Вишњићеву.

21.08.2020. године изабрана за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Председник одбора за комуналне делатности од општег интереса.

14. Вујадин Васић

Вујадин Васић

Рођен 1985. године.

Дипломирани правник.

Живи у Шиду.

21.08.2020. године изабран за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Члан одбора за нормативна акта.

15. Данијела Марковић

Данијела Марковић

Рођена 1976. године.

Предузетник.

Живи у Вашици.

21.08.2020. године изабрана за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Члан одбора за пољопривреду и село.

 

16. Предраг Симић

Предраг Симић

Рођен 1967. године.

Радник.

Живи у Адашевцима.

21.08.2020. године изабран за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Председник одбора за нормативна акта.

17. Јасмина Мирић

Јасмина Мирић

Рођена 1990. године.

Струковни васпитач.

Живи у Шиду.

21.08.2020. године изабрана за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Председник одбора за образовање и информисање.

18. Бранисла Милић

Бранислав Милић

Рођен 1954. године.

Привредник.

Живи у Шиду.

03.06.2022. године изабран за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

 

19. Драгана Марић

Драгана Марић

Рођена 1990. године.

Радник.

Живи у Кукујевцима.

21.08.2020. године изабрана за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Члан одбора за привреду и заштиту животне средине.

20. Бранислав Мауковић

Бранислав Мауковић

Рођен 1954. године.

Доктор ветеринарске медицине.

Живи у Шиду.

21.08.2020. године изабран за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Председник одбора за здравство.

21. Милорад Видовић

Милорад Видовић

Рођен 1957. године.

Пољопривредник.

Живи у Бачинцима.

21.08.2020. године изабран за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Члан одбора за привреду и заштиту животне средине.

22. Теа Милић

Теа Милић

Рођена 1992. године.

Струковни економиста.

Живи у Гибарцу.

21.08.2020. године изабрана за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Члан одбора за нормативна акта.

23. Радмила Бобић

Радмила Бобић

Рођена 1981. године.

Дипломирани географ.

Живи у Кукујевцима.

21.08.2020. године изабрана за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Члан одбора за планирање и изградњу.

24. Драган Савић

Драган Савић

Рођен 1960. године.

Машински техничар.

Живи у Шиду.

21.08.2020. године изабран за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Члан одбора за административна и мандатско-имунитетска питања.

25. Сњежана Деветак

Сњежана Деветак

Рођена 1989. године.

Мастер хемичар.

Живи у Соту.

21.08.2020. године изабрана за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Члан одбора за планирање и изградњу.

26. Дејан Којић

Дејан Којић

Рођен 1960. године.

Дипломирани инжењер пољопривреде.

Живи у Шиду.

21.08.2020. године изабран за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Члан одбора за администартивна и мандатско-имунитетска питања и председник одбора за пољопривреду и село.

27. Јелена Тимарац

Јелена Тимарац

Рођена 1978. године.

Радник.

Живи у Шиду.

23.09.2020. године изабрана за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

Члан одбора за буџет и финансије.

28. Биљана Вујић

Биљана Вујић

Рођена 

Струковни васпитач.

Живи у Шиду.

03.06.2022. године изабрана за одборника СО Шид са Изборне листе „Александар Вучић- За нашу децу.“

 

29. Стеван Лазић

Стеван Лазић

Рођен 1988. године.

Дипломирани правник.

Живи у Шиду.

21.08.2020. године изабран за одборника СО Шид са Изборне листе „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“.

Председник одбора за представке и жалбе.

30. Војислав Кулачанин

Војислав Кулачанин

Рођен 1973. године.

Текстилни техничар.

Живи у Вашици.

21.08.2020. године изабран за одборника СО Шид са Изборне листе „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“.

31. Марија Башић

Марија Башић

Рођена 1973. године.

Правни техничар.

Живи у Шиду.

21.08.2020. године изабрана за одборника СО Шид са Изборне листе „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“.

Члан одбора за пољопривреду и село.

32. Николина Бибић

Николина Бибић

Рођена 1996. године.

Студент.

Живи у Шиду.

21.08.2020. године изабрана за заменика председника СО Шид са Изборне листе „Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС)“.

Члан одбора за образовање и информисање.

33. Милош Радека

Милош Радека

Рођен 1963. године.

Пољопривредни техничар.

Живи у Шиду.

21.08.2020. године изабран за одборника СО Шид са Изборне листе „Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС)“.

Шеф одборничке групе „Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС)“.

Члан одбора за административна и мандатско-имунитетска питања

и одбора за комуналне делатности од општег интереса.

34. Стеван Грбатинић

Стеван Грбатинић

Рођен 1983. године.

Поштар.

Живи у Адашевцима.

21.08.2020. године изабран за одборника СО Шид са Изборне листе „Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС)“.

Председник одбора за културу, спорт и омладину

35. Драган Панић

Драган Панић

Рођен 1955. године.

Радник.

Живи у Соту.

21.08.2020. године изабран за одборника СО Шид са Изборне листе „Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС)“.

Члан одбора за социјалну политику.

36. Љиљана Кузмић

Љиљана Кузмић

Рођена 1982. године.

Домаћица.

Живи у Шиду.

21.08.2020. године изабрана за одборника СО Шид са Изборне листе „Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС)“.

Члан одбора за привреду и заштиту животне средине

37. Дејана Ђурђевић

Дејана Ђурђевић

Рођена 1991. године.

Докторант геонаука.

Живи у Љуби.

21.08.2020. године изабрана за одборника СО Шид са Изборне листе „ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ – уједињени за демократски Шид(Лига социјалдемократа Војводине, Заједно за Војводину, Војвођанска партија)-Дејана Ђурђевић“.

Члан одбора за административна и мандатско-имунитетска питања.

38. Драгана Сантрач

Драгана Сантрач

Рођена 1978. године.

Дипломирани инжењер менаџмента.

Живи у Шиду.

21.08.2020. године изабрана за одборника СО Шид са Изборне листе „ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ – уједињени за демократски Шид(Лига социјалдемократа Војводине, Заједно за Војводину, Војвођанска партија)-Дејана Ђурђевић“.

Члан одбора за нормативна акта и одбора за здравство.

Самостални одборник у СО Шид.

39. Ивица Болдиш

Ивица Болдиш

Рођен 1970. године.

Инструктор вожње.

Живи у Соту.

21.08.2020. године изабран за одборника СО Шид са Изборне листе „ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ – уједињени за демократски Шид(Лига социјалдемократа Војводине, Заједно за Војводину, Војвођанска партија)-Дејана Ђурђевић“.

Члан одбора за саобраћај.