Општинска управа

Бојана Мравик

Бојана Мравик

Начелник Општинске управе

Рођена 04.11.1984.године.

Завршила Гимназију „Сава Шумановић“ у Шиду – општи смер.

Високо образовање стекла на Правном факултету Универзизета у Новом Саду -одсек Смер унутрашњих послова, са академским звањем дипломирани правник.

У периоду од 2009. до 2017. године запослена у правној служби у привредном друштву ТП „ Тrend comercce“ доо Шид, на пословима правника.

У периоду од 2017. до 2018. године, запослена у Општинском правобранилаштву општине Шид, на пословима правобранилачког помоћника.

На положају начелника Oпштинске управе општине Шид налази се од 13.11.2018.године.

 

Удата, мајка сина Вука.

Одељења

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО
СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ