Izaberite stranicu

Спорт

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ШИД

Бранко Новаковић

Бранко Новаковић

Генерални секретар

 

Адреса: Карађорђева 90
Контакт подаци: 060-3716-981

Е-пошта: sportskisavezopstinesid@gmail.com
www.sportskisavezopstinesid.rs

 

Горан Вукмир
Председник
Контакт подаци: 063-829-84-79

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ШИД

Основан је 26. децембра 2016. године и наследник је угашеног Спортског савеза општине. Оснивачи савеза су: ФК „Раднички“,ШК „Једнота“ и ТК „Спин“.Спортски савез oпштине Шид као основни задатак у свом раду поставља испуњавање задатака који је пред територијални спортски савез јединице локалне самоуправе поставио Закон о спорту. Као удружење општинских спортских организација са територије општине Шид има обавезу да оствари што боље услове за имплементацију националне Стратегије развоја спорта и Програма развоја спорта општине Шид као и правилно остваривање интереса грађана у области спорта.
Основни циљеви Спортског савеза општине Шид су:
1) праћење, развој и унапређење масовног, школског и врхунског спорта;
2) унапређење стручног рада у спортским организацијама чланицама савеза, припрема аката у сарадњи са Општинском управом којима би у складу са Законом о спорту било извршено финансирање интереса грађана из области спорта;
4) учешће у раду комисија и стручних тела за припреме категоризација спортова, спортиста и спортских стручњака са територије општине Шид;
5) техничка подршка спортским организацијама у њиховом раду као и организацији битних манифестација а посебно оних које активно промовишу спорт међу школском омладином;
6) развијање рекреативног спорта;
7) стручна помоћ спортским организацијама у административним пословима.

СПОРТ

Спорт представљају сви облици физичке и менталне активности који кроз неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ изражавање или побољшавање физичке и менталне спремности или постизање резултата на такмичењима свих нивоа. Спорт осим очувања здравља, те стварања радних способности има и значајну друштвену улогу. Та улога је усмерена на васпитно-образовне вредности и провере тих вредности кроз успех учесника са сталном тежњом за напредак. Спорт делује на здравствену и функционалну способност, као и на интелектуални, радни и естетски развој сваке личности.
Локална самоуправа као облик управљања и одлучивања о јавним интересима, између осталог, има велики утицај и на задовољење потреба грађана у области спорта и рекреације, с обзиром да она учествује у финансирању спортских организација, изградњи и одржавању спортских објеката, развоју талената, организовању различитих рангова и нивоа спортских догађаја и манифестација, односно доприноси целокупном развоју и промоцији спорта, као важне друштвене потребе и делатности.
У циљу остваривања јавног интереса, Општина Шид и Спортски савез општине Шид прате потребе локалног становништва у области спорта, сумирају досадашња искуства и анализирају стање спорта на територији наше општине, предлажу решења и мере за решавање проблема у свим областима спорта. Општи циљ локалне самоуправе у овој области је унапређење и развој спорта на целој територији. Независно од тога о којој грани спорта је реч, спорт је користан за правилан физички и ментални развој и утиче на квалитет живота. Задатак локалне самоуправе је да обезбеди услове да се будуће генерације правилно развијају и да спортисти из наше општине имају боље резултате и буду још успешнији.

ПРЕГЛЕД СПОРТСКИХ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На територији општине Шид тренира и бави се спортом 1 680 спортиста ,од тога око 1 160 деце школског и предшколског узраста.

Један од основних циљева локалне самоуправе је унапређење бављења спортом кроз клубове и спортску рекреацију, као и промоција и подстицање свих грађана на бављење спортом. Општина Шид промовише физичку активност кроз спорт као начин живота. Спорт постаје навика грађана и неизоставни део свакодневне рутине. Грађани кроз бављење спортским активностима доприносе очувању свог здравља и терапијски делују на одређена обољења, ослобађају се стреса и лоших животних навика (болести зависности,''сједећи начин живота'', итд.)
Спортски савез општине Шид чини:41 спортско удружење и један грански савез.

Фудбалски клубови:
• „Граничар“ Јамена
• „Борац“Илинци
• „ Сремац“ Беркасово
• „Напредак“ Вашица
• „Синђелић“ Гибарац
• „Јединство“ Љуба
• ОФК „Бингула“
• „Једнота“ Шид
• „Обилић“ Кукујевци
• ОФК „Бачинци“
• „Јединство“ Моровић
• „Ердевик 2017“
• „Омладинац“ Батровци
• „ Хајдук“ Вишњићево
• ОФК „Бикић“
• „Граничар“ Адашевци
• „Слога“ Ердевик
• „ Раднички“ Шид.

Одбојкашки клубови:
• ЖОК „Макс“ Шид(жене)
• ОК „Вест“ (мушкарци)

Рукометни клубови:
• ОЖРК „Раднички“ Шид( жене)
• РК „Раднички“ Шид (мушкарци)

Бициклистички клубови:
• БК „Једнота“ Шид
• БК „ШИД“ (мешовито)

Стонотениски клуб:
• СТК „Партизан“ Шид

Тениски клубови:
• ТК „Спин“ Шид
• СО „Аутомотиве“ Кукујевци (мешовито)

Кајак кану клуб:
• КК „Филип Вишњић“ Вишњићево

Кошаркашки клуб:
• КК „Партизан“ Шид

Боћарски клуб:
• БК „Фрушка гора“ Ердевик

Карате клубови:
• КК „Шогун“ Шид
• КК „Шид“ (мешовито)

Шаховски клуб:
• ШК „Раднички“Шид

Боксерски клуб:
• СО „Пикасо“ Шид (мешовито)

Удружење за рад с децом предшколског узраста:
• „СО Сунце“ (мешовито)

Планинарско-смучарско друштво:
• ПСД „Железничар“Шид

Рекреативна удружења:
• „Спорт за све“ Шид
• ЖТМ Кукујевци

Коњички клуб:
• КК „Грничар“ Шид

Риболовачко удружење:
• СУР „Смуђ“ Гибарац

Пливачки клуб:
• „Посејдон“ Шид

 

Спортски савез општине Шид заједно са Установом за физичку културу и спортску рекреацију „Партизан“ Шид организује низ активности које подразумевају: помоћ у организацији турнира у малом фудбалу за месне заједнице, обавеза савеза је да овим такмичењима пружи пуну подршку у организационом погледу. Својим активностима афирмишу радничко-рекреативни спорт кроз организацију општинских првенстава у фудбалу, кошарци, стоном тенису, тенису, пецању, одбојци и шаху. Пружа стручне услуге групама грађана заинтересованим за формирање спортских организација и клубова а посебно за формирање Општинских гранских савеза и струковних организација. Активности Савеза усмерене су и на медијску промоцију спортских активности чланица савеза у циљу повећања масовности у бављењу спортом на територији општине као и активне промоције спорта међу школском децом.

 

ШКОЛСКИ СПОРТ

На територији општине Шид тренира и бави се спортом 1.160 деце школског и предшколског узраста.
Спортски савез општине Шид у свом програму рада посебно истиче следеће aктивности: заједно са Установом за физичку и спортску рекреацију „Партизан“ помоћ у организација општинских школских првенстава у фудбалу, одбојци, рукомету и кошарци, атлетици, гимнастици, за средње и основне школе и активности усмерене како на медијску, тако и на активну промоцију спорта међу школском децом.
Афирмација и развој школског спорта представља један од стратешких усмерења општине Шид, основни циљ локалне самоуправе је унапређење спорта деце и ученика и подстицање њиховог бављења спортским активностима. Спорт постаје саставни део живота деце и ученика. Кроз спорт деца теже ка правилном психофизичком развоју личности. Спорт постаје превентивни механизам за борбу против гојазности код деце. Кроз бављење спортским активностима деца и млади уче како правилно и одговорно да поступе у разним животним ситуацијама, користећи за пример обрасце понашања у спорту.
Могућност сваког детета да стекне основна знања из пре свега базичних спортова кроз редовну наставу физичког васпитања и спортску секцију сматрамо предусловом за стварање спортске културе једне земље. Рад школских спортских секција важан је и за рано препознавање талената у много широј бази него сто су то спортски клубови.
Позитивна идентификација младих спортиста као референтне групе веома је важна у прилично поремећеном систему вредности младих људи. Афирмацијом школских спортских такмичења долази до значајнијег вредновања уложеног труда и рада младих људи у њиховим срединама и самим тим промоција правих вредности.
Поједине школе на територији општине Шид не поседују основне услове за реализацију наставе физичког васпитања, па смо покренули одређене активности за санацију, адаптацију и опремање спортских објеката при школама, а које ћемо реализовати у 2021. години. У претходном периоду издвојена су значајна средства из буџета Општине Шид у сврху подизања квалитета услова у којима се спроводи настава физичког васпитања.
Потреба за физичком активношћу деце и младих данас је израженија него икад, ниво физичке активности није задовољавајућег обима, ни интензитета, а посебно су угрожени млади у урбаним срединама, те, посматрано по полу, припаднице женског пола. У том смислу, физичко и здравствено васпитање у школама, има и важну компензаторну функцију, тј. од значаја је за корекцију неповољног обрасца физичке активности деце и омладине нарушеног између осталог и лошим условима живота.
Зато је поред квалитетне редовне наставе неопходно ученицима омогућити и понудити велики број ваннаставних активности, конкретно за област физичког и здравственог васпитања, афирмисати школски спорт кроз учешће великог броја ученика у раду школских спортских секција.

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

Основни услов за спровођење активности из области спорта, физичког васпитања и
рекреације је постојање довољног броја спортских објеката. Међутим, није важан
само довољан број већ и да спортски објекти задовољавају прописане услове (у
погледу димензија и безбедности, санитарно - хигијенске, против -пожарне и др.) Ако се узме у обзир неопходност постојања спортских објеката, јасно је да решавање
овог инфраструктурног проблема поред стручности тражи и велика буџетска улагања која по правилу не могу да обезбeде сами корисници (спортски клубови, организације, појединци).
Анализом стања у овој области спорта увиђамо да постојећу шидску спортску
инфраструктуру карактерише одређени скуп простора намењених игри,
образовању, припремама и такмичењима спортиста аматера и професионалаца, са или без гледалишта. Један део је намењен коришћењу, а део је смештен уз школске
садржаје.

СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Општина Шид даје велики значај организацији спортских приредби, што је један од кључних сегмента за презентацију наше општине. Спортски савез општине Шид самостално или у сарадњи са спортским организацијама општине Шид, организује значајан број спортских манифестација које имају за циљ да се што више људи укључи у спорт и да манифестације постану значајан подстицај за укључивање грађана свих узрасних доби у све облике спортског организовања.