Izaberite stranicu

КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ШИД

Срђан Малешевић

Срђан Малешевић

Директор

Дипломирани инжењер пољопривреде

Контакт подаци: 022/715-303
069/718-099
Е-пошта: maleshs@gmail.com

Адреса: Карађорђева 42, Шид
Телефон: 022/712-527
Е-пошта: direktor@kocsid.org.rs
www.kocsid.org.rs
www.facebook.com/koc.sid

Културно образовни центар у Шиду као и све културне институције има задатак да презентује културно и уметничко стваралаштво на начин који је доследан развијању и ширењу видика пратећи ток и усавршавање уметности како у нашој земљи тако и у свету.
Ни један народ не опстаје ако изостави свој уметничи и културни утисак . Под културом се подразумева све оно што је човек створио, као и начин живљења у најширем смислу.
Културно образовни центар поред свега у основи има задатак очувања управо дела створених од једног човека и дела створених од заједнице . Оснивањем 1960. године Културно образовни центар је имао, на првом месту , образовање и носио је назив Раднички универзитет , а 1974. године тај Раднички универзитет добија пун назив Раднички универзитет „Никола Влашки“ Шид, Центар за културу. Поред Центра за културу у заједништву су били још Народна библиотека, Радио Шид, Музичка школа, касније отворена је и делатност ауто школа.
Крајем 80-тих година тадашњи Центар за културу мења форму и све његове делатности постају самосталне установе. Центар за културу 1990. мења и свој назив и постаје Културно образовни центар чији је оснивач Скупштина општина Шид. Установа је јавна служба која обавља послове из делатности културе којом се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потребе грађана, као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области културе.
У Културно образовном центру Шид функционишу делатности евидентиране као секције :
-СКУД „Свети Сава“
- Народни оркестар
- Тамбурашки оркестар
- Градски хор „Хоршидеја“
- АП „Бранислав Нушић“
- Балет
- Књижара „Доситеј“
- Издаваштво