Izaberite stranicu

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“ ШИД

Свјетлана Смолић

Директор

Струковни васпитач
Телефон:
Е-пошта: vrticsid@gmail.com

Адреса: Цара Лазара 39
Телефон: 022-716-986
022-714-052
Е-пошта: vrticsid@gmail.com
www.pusid.edu.rs

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“ ШИД
Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља“ основана је 1.септембра 1971.године одлуком Скупштине Општине Шид.
Установа има четири наменска објекта:
- вртић „Чаролија“ у насељу „Исток“,
- вртић „Сунце“ у насељу „Јелица Станивуковић Шиља“
- вртић „Звончица“ у улици Цара Лазара 39 где је и седиште установе,
- вртић "Рода" у улици Паје Маргановића бб

 У предшколској установи организује се целодневни и полудневни боравак деце. Целодневни боравак траје 11-часова, односно од 05.30 до 16.30 часова и полудневни боравак траје четири часа.
Једна од специфичности наше Установе јесте и велика разуђеност мреже објеката, наша Предшколска установа покрива простор од око 40-ак км, са вртићима у 17 сеоских средина наше општине. У свим сеоским срединама се реализује полудневни боравак, а у селу Кукујевци организује се рад и целодневном боравку.
Општи циљ Предшколског програма наше Установе јесте стварање средине у којој се свако дете осећа сигурно, прихваћено и задовољно, стварање услова у којима је у процесу дететовог осамостаљивања могуће остваривање и развијање свих његових потенцијала, леон бет, полазећи од искуства које у тај процес свако појединачно дете уноси, са приликом да своја искуства проширује на начине који су израз његове природе: игром, откривањем, истраживањем, конструисањем, стваралачким деловањем, манипулисањем логичким операцијама, комуникацијом и сарадњом са вршњацима и одраслим особама у установи и ван ње.
У оквиру Предшколске установе реализују се следећи програми:
1. Програм неге и васпитања деце узраста до 3 године старости
2. Васпитно-образовни рад са децом од 3 до 5,5 година старости,
3. Припремни предшколски програм у години пред полазак у школу.