Izaberite stranicu

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ШИД

Бранислава Покора

ВД Директор

Дипломирани социјални радник

Контакт подаци: 022/ 712-823
Е-пошта: sid.csr@minrzs.gov.rs

Адреса: Лазе Костића 1
Телефон: 022-710-721
Е-пошта: centarsid@gmail.coм
www.csrsid.org.rs

 

Јавна установа Центар за социјални рад „Шид“ у Шиду основана је 1979. године са циљем оставаривања права и пружањем услуга из области социјалне заштите грађанима шидске општине.
Центар за социјални рад обавља послове у остваривању права корисника утврђених Законом о социјалној заштити и о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује република, аутономна покрајина и локална самоуправа. ЦСР у складу са актима јединице локалне самоуправе, учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе.
У вршењу јавних овлашћења Центар за социјални рад „Шид“ обавља следеће послове:
1. Остваривање права на новчану социјалну помоћ
2. Oстваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица
3. Oстваривање права на помоћ за оспособљавање за рад
4. Oстваривање права на смештај у установу социјалне заштите
5. Oстваривање права на смештај одраслог лица у другу породицу
6. Xранитељство
7. Усвојење
8. Старатељство
9. Одређивања и промене личног имена детета
10. Мере превентивног надзора над вршењем родитељског права
11. Мере корективног надзора над вршењем родитељског права
Поред службе стручних послова, Центар за социјални рад „Шид“ као организациону јединицу поседује службу за локалне услуге, која се бави оставаривањем права на једнократну новчану помоћ и пружа услугу-лични пратилац детета.
Запослени у ЦСР „Шид“ професионално и у складу са начелима социјалне заштите помажу грађанима да оставре своја права из области социјалне заштите и задовоље основне животне потребе. Пружају подршку и предузимају законом предвиђене мере са циљем решавања личних тешкоћа корисника, породичних проблема, помажу у превазилажењу тешкоћа око васпитања деце, брину о старим и немоћним и свим другим корисницима којима је неопходна помоћ и подршка друштва да би превазишли тешкоће, а све у циљу остваривања људских права и достизања социјалне правде за све грађане шидске општине