Izaberite stranicu

Пољопривреда

ПОЉОПРИВРЕДА                                                                        

Пољопривреда у општини Шид је најзначајнија привредна грана с обзиром да повољни климатски и земљишни услови омогућавају идеалне услове за гајење одређених пољопривредних култура. Пољопривреду општине Шид чине као главне ресурсе пољопривредно земљиште, прерадни капацитети, земљорадничке задруге и пољопривредна предузећа и становништво-пољопривредни произвођачи који се баве пољопривредом организовани у оквиру РПГ (регистрованих пољопривредних газдинства).
Пољопривредно земљиште у општини Шид чини обрадиво пољопривредно земљиште са површином око 40000ха на коме се организује ратарство, воћарство, виноградарство, производња поврћа, и сточарство. Пољопривредно земљиште налази се у 18 катастарских општина са различитим типовима земљишта. Најзаступљенији тип земљишта је чернозем , затим смоница, гајњача, ритска црница, ливадско земљиште и алувијуми.

РАТАРСТВО

Ратарска производња обавља се на око 37000ха. У структури ратарске производње најзаступљенија култура је кукуруз са учешћем око 50% површине, затим соја и сунцокрет, пшеница, шећерна репа, дуван, поврће, крмно биље, такође присутна је и семенска производња ратарских култура. Ратарском производњом баве се земљорадничке задруге на које се наслањају индивидуални произвођачи као што су: ЗЗ „Граничар“ Адашевци, ЗЗ „Ратар“ Кукујевци, ЗЗ „Агроном“ Шид,ЗЗ „Медош“ Ердевик, ТП „Албатрос“ Шид, ЗЗ „Потез“ Адашевци, ЗЗ „Пољокоп“ Гибарац, ЗЗ „Шид“ Шид итд. Општина Шид располаже са значајним капацитетима за складиштење ратарских култура ко што су силоси : „Млинтест“ Шид капацитета 2650 вагона, „Конзул“ силос капацитета 2500 вагона, ЗЗ „Граничар“ силос капацитета 12000 вагона, уљара „Viktorija oil“ капацитета 15000 вагона , ЗЗ „Медош“ силос капацитета 510 вагона , ТП „Албатрос“ силоси у Шиду, Ердевику, и Адашевцима укупних капацитета 3500 вагона, силос „Трзин“ Шид капацитета 540 вагона, силос „Агроглобе“ у Кукујевцима. Такође за прераду пшенице брашна и производе од брашна постоје значајни капацитети у „Млинтесту“ Шид и „Митин Млин“ Шид. Значајно место у оквиру ратарске производње односно производње индустријског биља заузима производња дувана с обзиром да се ангажује велики број чланова породица индивидуалних газдинстава и сезонских радника и производња је комплетно уговорена и откупљена од познатих прерађивача. Највећи организатор производње и откупљивач сушеног листа дувана је фабрика „ЈТИ“Сента. Површине засађене дуваном крећу се од 600-800ха и то највише у катастарским општинама Кукујевци, Бачинци, Ердевик, Вашица. Производња поврћа у општини Шид обавља се на мањим површинама на отвореном пољу и у пластеницима.

ВОЋАРСТВО

Воћарство је значајни део пољопривредне производње у општини Шид с обзиром да су климатски и земљишни услови идеални за производњу воћа. Воћарство је најзаступљеније на земљиштима на падинама Фрушке горе у катастарским општинама Шид, Беркасово Привина Глава, Моловин, Сот, Ердевик, Љуба, Бингула, Бачинци Кукујевци, Гибарац укупно око 1200ха. Чине га савремени засади јабука, крушака, бресака, лешника (чије површине задњих година стално се повећавају и саде се нови засади), трешње и саде се мање површине јагодичастог воћа пре свега јагоде. Већина засада је савременог типа са новим сортиментом, са наслонима, системима за наводњавање, противградним мрежама, као што су воћњак ЗЗ „Граничар“, воћњак „Фруеко“ са хладњачом, воћњак „Freš&Co“ са хладњачом, воћњак лешника „Пампромет“ и воћњаци мањих произвођача. За складиштење воћа користе се и хладњача „Срем“ Шид и хладњача у Бачинцима.

ВИНОГРАДАРСТВО

Виноградарство има дугу традицију организоване пољопривредне производње на територији општине Шид са укупном површином око 700ха. Задњих деценија мењају се површина засада и саде се савремени виногради са новим сортиментом. Највеће површине под виноградима налазе се у катастарским општинама Шид, Беркасово, Привина Глава, Сот, Моловин, Ердевик Љуба. Савремене засаде прате и прередни капацитети са савременим подрумима и винаријама, као што су подрум „Ердевик“, Винарија „Винчић“, Винарија „Тривановић“, Винарија „Брестовачки“, подрум „Дангуба“ итд. Мањи произвођачи се организују за производњу вина на традиционалан начин и продају вина на сопственом домаћинству.

СТОЧАРСТВО

Сточарство у општини Шид заступљено је у свим гранама, пре свега производња товних свиња обавља се на мини фармама индивидуалних пољопривредних произвођача где се капацитети крећу од 100-200 комада у турнусу, поједини произвођачи имају затворен циклус производње од прасади до товљеника, реновирана је и фарма товљеника Илинци у власништву кланице „Ђурђевић“. Треба истаћи да већина произвођача има квалитетан и уматичен приплодни материјал. Производња млека такође одвија се на фармама у власништву индивидуалних пољопривредних произвођача. Производња товне јунади обавља се на неколико већих фарми ЗЗ „Ратар“ Кукујевци, капацитета 1000 товних грла, „Аgrextrade“ Eрдевик и мини фарме у власништву индивидуалних пољопривредних произвођача углавном капацитета од 10-100 товних грла. Задњих десетак година значајно се повећава број пољопривредника који се баве овчарском производњом где је дошло до промене расног састава коју чине квалитетна приплодна грла продуктивних раса. Величина стада се крећу од 50-300 комада. На територији општине Шид налази се фарма и млекара за производњу производа од козјег сира у власништву „Беокапра“ Кукујевци. Производња конзумних јаја обавља се на неколико мини фарми и фармама ВУ „Карађорђево“ у Моровићу. За клање и прераду меса постоје значајни капацитети у кланицама „Срем“ Шид, „Агропапук“ Кукујевци, „Биг–Бул“ Бачинци и кланица и прерада меса „Јањић“ Шид.