Izaberite stranicu

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА У 2023. ГОДИНИ

КОНКУРС ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ОБРАЗАЦ 1 - БУЏЕТ ПРОЈЕКТА ОБРАЗАЦ 1 - ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗАЦ 2 - ФИНАНСИСКИ ДЕО ИЗВЕШТАЈА ОБРАЗАЦ 2 -НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ...

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општи

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ШИД ОПШТИНСКА УПРАВА НАЧЕЛНИК Број: 111-5/IV-07 Дана: 6.3.2023. године             На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЈЕДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШИД

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ШИДОПШТИНСКА УПРАВАНАЧЕЛНИКБрој: 111-11/IV-07Датум: 18.8.2022. годинеШид На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017,...