Izaberite stranicu

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Шид у 2021. години

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 87 и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14),...

Оглас о давању пословног простора у закуп на кат. парцели бр. 486, бр. посебног дела 1 у К.О. Илинци

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ШИДКомисија за располагање непокретностимау својини општине ШидБрој: 360-147/II-05Датум: 08.01.2021. годинеШид На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Шид (“Сл.лист општине Шид” бр. 7/2018)...

ОГЛАС – о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид на кат. парцели 1871/7 у К.О. Вишњићево

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ШИД Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид Број: 464-77/II-05 Датум: 22.12.2020. године             На основу члана4. Oдлуке о образовању и именовању...

ОГЛАС – о отуђењу непокретности, пословни простор, из јавне својине општине Шид на кат. парцели бр. 235, бр. посебног дела 3, у К.О. Гибарац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ШИД Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид Број: 464-65/II-05 Датум: 19.11.2020. године             На основу члана4. Oдлуке о образовању и именовању...

Оглас – продаја гаража – K.O. Шид – 360-181-II-05 – 02.11.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ШИД Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид Број: 360-181/II-05 Датум: 02.11.2020. године             На основу члана4. Oдлуке о образовању и именовању...

Конкурс за доделу средстава из буџетаопштине Шид за програме и пројекте удружења са територије општине Шид у 2020. години

На основу члана 6. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Шид („Сл. лист општина Шид“ број 3/19), Комисија за доделу...

Конкурс за доделу сресдства из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе која од значаја за општину Шид

На основу чланова 3-8. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте у области културе који су од значаја за општину Шид („Сл.лист општине Шид“ број: 2/13, 1/14, 1/15 и 1/16),...

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД У 2020. ГОДИНИ

На основу члана 6. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Шид („Сл. лист општина Шид“ број 3/19), Комисија за доделу средстава за програме...

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД ЗА 2020. ГОДИНУ

На основу чланова 3-8. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте у области културе који су од значаја за општину Шид („Сл.лист општине Шид“ број: 2/13, 1/14, 1/15 и 1/16), Комисија за доделу...

ОГЛАС о отуђењу непокретности – гараже у К.О. Шид из јавне својине општине Шид

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ШИДКомисија за располагање непокретностимау својини општине ШидБрој: 360-181/II-05Датум: 02.11.2020. године На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист...