Izaberite stranicu

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ШИД

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20) и чл. 55. – 68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19),  оглашава

Ј А В Н И  У В И Д

У

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ШИД

Јавни увид у Нацрт Просторног плана општине Шид одржаће се од 13. октобра до 11. новембра 2021. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, као и на интернет страници општине Шид : www.sid.rs.

Заинтересована физичка и правна лица, током трајања јавног увида, своје искључиво писмене примедбе на Нацрт Просторног плана општине Шид, могу да доставе на адресу: Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, закључно са 11. новембром 2021. г.

Јавна презентација планског документа биће одржана у петак 29. октобра 2021. године у великој сали Општинске управе општине Шид са почетком у 12 часова.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се након завршетка јавног увида а термин одржавања исте биће накнадно оглашен.

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКOГ ПРОЈЕКАТА ЗA УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТ ЗА БАЛОН ХАЛУ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА на кат.парц.бр. 7199 к.о. Шид

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018, 31/2019,37/2019; 9/2020), оглашава

 

ЈАВНУ

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКOГ ПРОЈЕКАТА

ЗA УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА

ЗА БАЛОН ХАЛУ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА

на кат.парц.бр. 7199 к.о. Шид

 

За време трајања јавне презентације, сва заинтересована правна и физичка лица могу да се упознају са садржином Урбанистичког пројекта као и да доставе овом Одељењу своје примедбе и сугестије, искључиво у писаном облику.

Јавна презентација ће се одржати у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид у Шиду, ул. Карађорђева бр. 2 у трајању од 7 дана и то у периоду од 06. до 13. октобра 2021. г.

 

 

Одељење за урбанизам, комунално – стамбене

и имовинско – правне послове

Општинске управе општине Шид

ОБАВЕШТЕЊЕ!

ОБАВЕШТЕЊЕ!

Обавештавамо грађане, као и власнике и узгајиваче пчела и пчеларска удружења на територији општине Шид, да ће се у петак ( 10.09.2021 ) вршити третман одраслих форми комараца на територији шидске општине.
Третман ће се спроводити уређајима са земље у периоду од 18:00 – 21:00 час, препаратом AQUA K – OTHRINE у свим насељеним местима на територији општине Шид.
У случају неповољних временских услова третирање ће бити одложено, а о новом термину ће грађани бити благовремено обавештени.


ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу чл. 57. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, издаје

О б а в е ш т е њ е

Обавештавају се сва заинтересована правна и физичка лица да ће се јавна седница Комисије за планове општине Шид, на којој ће се разматрати резултати обављеног јавног увида у Измене и допуне Плана генералане регулације Шида, као и јавне презентације Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локалитета планираног за изградњу објеката за тов јунади на катастарским парцелама бр. 24, 28 и 29 у КО Шид, одржати у четвртак, 26. августа 2021. г., са почетком у 10 часова у сали Општинске управе општине Шид у Шиду у ул. Карађорђева бр. 2.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове
Општинске управе општине Шид

РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗА ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ ШИД

РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗА ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Општина Шид расписала је данас Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Шид за 2021. годину.
“Општина Шид и Министарство рударства и енергетике определили су два милиона динара за четири мере енергетске ефикасности. Заинтересовани грађани могу да конкуришу за столарију, изолационе материјале, котлове и соларне панеле. Конкурс траје од данас 23.08. па до 13.09.2021. године. Потребну документацију са условима конкурса грађани могу да преузму преко интернет странице Општине Шид или у писарници Општине Шид”, рекао је заменик председника општине Шид Ђорђе Томић.