Izaberite stranicu

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2024. ГОДИНИ

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА

КОНКУРС

ПРИЈАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА (ОБРАЗАЦ 1)

БУЏЕТ ПРОЈЕКТА И ФИНАСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ(ОБРАЗАЦ 1, ОБРАЗАЦ 1А И ОБРАЗАЦ 2)

БОДОВНА ЛИСТА ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА (ОБРАЗАЦ 4)

ИЗЈАВА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ (ОБРАЗАЦ 7)

ИЗЈАВА О ОБЈАВЉИВАЊУ ЕМИТОВАЊУ ПРОИЗВЕДЕНОГ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА (ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВАУ ЗА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ (ОБРАЗАЦ 3)

РЕВИДИРАНА ПРИЈАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА, ОБРАЗАЦ 1А

НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА (ОБРАЗАЦ 2)

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА

ЗАПИСНИК О БОДОВАЊУ КОМИСИЈЕ

РАНГ ЛИСТА

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

ЗАПИСНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ СА РАНГ ЛИСТОМ И ПРЕДЛОГОМ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА