Izaberite stranicu

Буџет

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2024. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2023. ГОДИНУ

OДЛУКA O БУЏEТУ ЗA 2024. ГОДИНУ

ИЗВEШTAJ СA JAВНE РAПСРAВE OДЛУКE O БУЏETУ ЗA 2024. ГOДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ПРИМАЊА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2023.ГОДИНУ У ПЕРИОДУ 01.01.2023.-30.09.2023. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2024. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2023. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ПРИМАЊА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2023.ГОДИНУ У ПЕРИОДУ

ОДЛУКАО ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 202 3 . ГОДИНУ

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2023. ГОДИНУ

ОДЛУКА О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2022. ГОДИНУ