Izaberite stranicu

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ШИД

Зорица Граховац

Зорица Граховац

Директор

Дипломирани економиста

Контакт подаци: 022-710-661
                        069-715-586
Е-пошта: turizamsid@gmail.com

Адреса: Цара Лазара 7
Телефон:022-710-088
Е-пошта: tourismsid@gmail.com
www.tourismsid.rs
www.facebook.com/turizam.sid
www.instagram.com/turorgsid/

Туристичка организација Шид основана је 2008. године када су почели и први облици туризма у општини Шид, основана је као јавна установа од стране Скупштине општине Шид са намером да општина постане видљива на туристичкој карти Србије.

Од 2008.године па све до данас Туристичка организација Шид извршава своју мисију, а то је да на најбољи могући начин, а у складу са могућностима промовише све природне и културно-историјске знаменитости на територији општине, а све у циљу унапређења развоја туризма.
У оквиру Туристичке организације Шид постоји водичка служба на Спомен обележју Сремски фронт, као и Туристичко-информативни центар, смештен у центру града, који представља идеалну полазну тачку за обилазак општине Шид, где се могу добити све потребне информације потребне једном туристи, а у склопу објекта налази се и сувенирница.

Основна делатност Туристичке организације Шид је уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области привреде:

-унапређење и промоција туризма општине Шид;
-унапређење пословања и допринос што успешнијем пословању у области привреде
-координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму;
-доношење годишњег програма и плана промотивних активности;
-обезбеђивање информативно-пропагандног материјала, којим се промовишу туристичке вредности;
-прикупљање и објављивање информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији;
-организовање и учешће у организацији научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација;
-организација и рад туристичко-информативног ценрта (прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, продаја сувенира, бесплатан пропагандни материјал идр.);
-посредовање у пружању услуга у домаћој радиности;
-подстицање реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређење простора--Друге активности на промоцији туризма у складу са Законом и Статутом.