Контакти

Кабинет председника општине

Шид, Карађорђева 2

+381/22 712 544

kabinetsid@mts.rs

Правобранилац

Шид, Карађорђева 2

+381/22 712 245

pravobranilac@sid.rs