Izaberite stranicu

Виртуелни матичар

Странице Виртуелног матичара су предвиђене да омогуће грађанима, да путем интернета наруче и на кућну адресу добију изводе или уверења из матичне службе града Ужица.

Основна карактеристика Виртуелног матичара је да се путем електронске поште могу наручити на кућну адресу следећи изводи или уверења:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Извод из матичне књиге венчаних
 • Извод из матичне књиге умрлих
 • Уверење из књиге држављана
 • Интернационални извод из матичне књиге

НАПОМЕНА:

 • За извод из књиге рођених, венчаних и умрлих потребно је платити административну таксу 520,00 дин.
 • За уверење из књиге држављана потребно је платити административну таксу 940,00 дин.
 • За интернационални извод из матичне књиге потребно је платити административну таксу 870,00 
 • За уверење о слободном брачном стању - републичка адм.такса 1420,00
 • Административна такса се не плаћа за: социјална давања, за дечји додатак, за упис у школу или факултет, за регулисање војне обавезе, за заснивање радног односа и за пријаву новорођенчета у матичне књиге
 • Изводи и уверења достављају се Пост-еxпресом на адресу уписану у захтеву. Пост-еxпрес услуга за изводе и уверења која се не наплаћују је 150 динара, а за оне за које се наплаћују таксе је 190 динара. Сва плаћања се врше достављачу, по пријему извода и уверења на кућну адресу.
 • Детаљне информације можете добити на телефон +381 (0) 22 712 801