Izaberite stranicu

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ „ПАРТИЗАН“ ШИД

Никола Тарајић

Никола Тарајић

Директор

Дипломирани економиста

Контакт подаци: 066-88-55-900
Е-пошта: ustanovapartizan@mts.rs

Адреса: Карађорђева 90
Телефон: 022-2712-611
Е-пошта: ustanovapartizan@mts.rs

Установа за физичку културу и спортску рекреацију „Партизан“ Шид, у свом раду искључиво нуди спортски и рекреативни програм прилагођен свим узрасним категоријама, почев од деце предшколског узраста до завршних разреда средње школе, као и за све заинтересоване радне људе и грађане, у разноврсним спортско-рекреативним активностима.

На реализацији тако постављене програмске оријентације, наша Установа сарађује са основним и средњим школама Општине Шид, дечијим вртићима, многобројним друштвеним и приватним радним организацијама, пензионерима и осталим грађанима који показују интересовање за развој спорта и физичке културе у нашој Општини.

Циљ и задаци Установе „Партизан“ заснивају се у низу општих и посебних задатака, који имају трајни и општи друштвени значај:

-јачање и унапређивање здравља,
-подстицање правилног раста и развоја деце,
-повећање обима и нивоа моторичке информисаности, - правилног односа према спорту уопште,
-циљ нам је да омладину трајно и организовано стимулишемо на систематско вежбање и спортски тренинг,
-да младима у школама без обзира на реалне физичке способности и стварну спортску обдареност пружимо могућност да своје потребе у области спорта свестрано и квалитетно задовољавају и на тај начин се потврђују у овој области друштвеног живота,
-да својим активностима допринесемо ширењу олимпијског духа и фер плеја,
-да подстакнемо даље унапређење школског спорта и јачања материјалне основе за потребе школског спорта у околини,
-да допринесемо зближавању младих и омогућимо природнији развој врхунског спорта који почиње управо у школама.

Установа своја два објекта: ''Партизан и Спортску халу'' радо уступа разним Општинским удружењима и установама за промовисање културе и других друштвених манифестација.