Izaberite stranicu

ЈКП „ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ ШИД

Васић Никола

Васић Никола

Директор

Контакт подаци: 062-755-370
Е-пошта: rasvetasid@gmail.com

Адреса: Цара Лазара 7
Телефон: 022-712-606
               022-712-606
               022-712-606
               022-2712-606
Е-пошта: rasvetasid@gmail.com

ЈКП „ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ ШИД
Јавно предузеће “Јавна расвета, услуге и одржавање” Шид основано је ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, настало је 01. децембра 2016. године трансформацијом „Јавног предузеће за стамбене услуге и грађевинско земљиште”, основано је ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса.
Основне делатности ЈКП “Јавна расвета, услуге и одржавање” ШИД су : безбеђивање јавног осветљења, одржавање, адаптација и унапређење објеката јавног осветљења, вођење евиденције о пословним просторима и гаражама, издавање сагласности за грађење, постављање водовода, канализације, топловода, издавање сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја и издавање сагласности за одржавање спортских и других манифестација на јавној површини.