Izaberite stranicu

ЈКП „ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ ШИД

Славица Сремац

Славица Сремац

В.Д. Директора

Контакт подаци: 062-755-370
Е-пошта: rasvetasid@gmail.com

 

Адреса: Цара Лазара 7
Телефон: 022-712-606
Е-пошта: rasvetasid@gmail.com

Мирослав Нонковић

Мирослав Нонковић

Председник надзорног одбора

 

Постављен Решењем о именовању чланова НО, ЈКП „Јавна расвета услуге и одржавање „ Шид, број 011-201/III-20 од 16. октобра 2020.г..

Ацо Клисурић

Ацо Клисурић

Члан надзорног одбора

 

Рођен 30.04.1965. године, висока стручна спрема, пољопривредни факултет у Земуну, има 26 година радног стажа. Радио у „Срем“ Шид, „Милшпед“ Шид и као приватни предузетник као и у „Водовод“ Шид. Ожењен, живи у Шиду.

Смиљка Радељевић

Смиљка Радељевић

Члан надзорног одбора

 

Рођена 04.07.1965. године, завршен Пољопривредни факултет 7/1, радни стаж 10 година. Радила у „Златара Мајданпек“, као управник ловишта у ловачком удружењу „Граничар“ Јамена, управник у ловачком удружењу „Церје“ Шид. Удата, живи у Шиду.

ЈКП „ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ ШИД
Јавно предузеће “Јавна расвета, услуге и одржавање” Шид основано је ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, настало је 01. децембра 2016. године трансформацијом „Јавног предузеће за стамбене услуге и грађевинско земљиште”, основано је ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса.
Основне делатности ЈКП “Јавна расвета, услуге и одржавање” ШИД су : безбеђивање јавног осветљења, одржавање, адаптација и унапређење објеката јавног осветљења, вођење евиденције о пословним просторима и гаражама, издавање сагласности за грађење, постављање водовода, канализације, топловода, издавање сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја и издавање сагласности за одржавање спортских и других манифестација на јавној површини.