Izaberite stranicu

ОСНОВНА ШКОЛА „ СРЕМСКИ ФРОНТ“ ШИД

В.Д. Директора: Далибор Фарбаш
Адреса: Мајке Јевросиме 1, Шид
Телефон: 022/712-137
                   022/712-524
Е-пошта: direktorskole@sremskifront.edu.rs
os.sremski.front@gmail.com
www.sremskifront.edu.rs

Основна школа „Сремски фронт“ са седиштем у Шиду основана је 04. октобра 1975. године интеграцијом две шидске основне школе, „Бранко Радичевић“ и „Филип Вишњић“, да би после изградње нове школске зграде у западном делу Шида била подељена на Основну школу „Сремски фронт“, која је задржала свој ранији назив, и данашњу Основну школу „Бранко Радичевић“. Данас се, поред матичне школе у Шиду у саставу ОШ „Сремски Фронт“ налазе и подручна одељења у селима Беркасово, Бикић До, Сот и Моловин које похађају ученици I-IV разреда, док је за ученике V-VIII разреда организован превоз у Шид где похађају наставу.
Данас је Основна школа „Сремски фронт“ савремена васпитно-образовна установа која може да се похвали завидном инфраструктуром и опремљеношћу која задовољава све потребе ученика, наставника, стручних сарадника и родитеља, као и завидним резултатима које постижу на различитим пољима.

Подручна одељења:

ОШ „ Сремски фронт“ - Беркасово
Адреса: Партизанска 2
Телефон: 022/718-077

ОШ „ Сремски фронт“ –Бикић До
Адреса: Чапајева 25
Телефон: 022/739-135
ОШ „ Сремски фронт“ - Сот
Адреса: Моше Пијаде 1
Телефон: 022/2741-007

ОШ „ Сремски фронт“ - Моловин
Адреса: Фрушкогорска бб
Телефон: 022/2741-075