Izaberite stranicu

VESTI IZ OPŠTINE

Oglas – Prodaja nepokretnosti, parcele – 1112-6 KO Šid – 360-36-II-05 – 15.04.2021

[embeddoc url="http://media.test.sid.rs/2021/04/Pravila-o-postupku-javnog-nadmetanja-12.02.2020..doc"...

Oglas- Prodaja nepokretnosti, stanovi- 1791-1 KO Jamena – 360-22-II-05

  [embeddoc url="http://media.test.sid.rs/2021/04/Pravila-o-postupku-javnog-nadmetanja-12.02.2020..doc"...

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

OD ČETVRTKA 08. APRILA 2021. GODINE POČINJE MASOVNA IMUNIZACIJA NA TERITORIJI OPŠTINE ŠID Od četvrtka 08. aprila 2021. godine, Štab za vanredne situacije opštine Šid obaveštava građane da, na području šidske opštine, počinje masovna imunizacija stanovništva vakcinom...

JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE u skladu sa čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,...

OGLAS o davanju poslovnog prostora u zakup na kat. parceli br. 646 U K.O. Morović, površine 74,57 m2

REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA OPŠTINA ŠID Komisija za raspolaganje nepokretnostima u svojini opštine Šid Broj: 360-49/II-05 Datum: 01.04.2021. godine Na osnovu člana 4. Odluke o obrazovanju i imenovanju komisije za raspolaganje nepokretnostima u svojini Opštine Šid („Sl....

VAŽNE INFORMACIJE U VEZI UPISA U PREDŠKOLSKU USTANOVU „ Jelica Stanivuković Šilja“ ZA RADNU 2021. / 2022. godinu.

Građani Opštine Šid i ove godine na potpuno besplatan i elektronski način mogu da prijave decu za upis u predškolsku ustanovu putem usluge eVRTIĆ. Usluga eVRTIĆ predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelj, odnosno drugi zakonski...

O G L A S ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI ŠID

O G L A S ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI ŠIDPreuzmi

OGLAS o otuđenju nepokretnosti na kat. parceli br. 2839 u KO Šid iz javne svojine opštine Šid

REPUBLIKA SRBIJAAP VOJVODINAOPŠTINA ŠIDKomisija za raspolaganje nepokretnostimau svojini opštine ŠidBroj : 360-169/II-05Datum: 26.02.2021. godineŠid Na osnovu člana 4. Odluke o obrazovanju i imenovanju komisije za raspolaganje nepokretnostima u svojini Opštine Šid („Sl....

OBAVEŠTENJE O POČETKU RADA CENTRA ZA KOVID-19 MERE

Obaveštavamo Vas da je od danas počeo sa radom Centar za KOVID-19 mere koji je formirala Vlada Republike Srbije – Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor. Centar se nalazi na internet adresi inspektor.gov.rs gde se putem kontakt forme mogu postaviti sva pitanja...

ZAKLJUČAK O RADNOM VREMENU USLED NEPOVOLJNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U PERIODU OD 17.03.2021. DO 21.03.2021.

Štab za vanredne situacije opštine Šid na sednici održanoj dana 16. marta 2021. godine, u skladu sa odlukama Vlade Republike Srbije, doneo je zaključak o radnom vremenu usled nepovoljne epidemiološke situacije na teritoriji opštine Šid. U periodu od srede, 17.03.2021....

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE

REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA OPŠTINSKA UPRAVA NAČELNIK Broj: 110-7/IV-21 Dana: 08.03.2021. ŠID VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE Shodno Zaključku Vlade Republike Srbije broj 011-1707/2021 od 25.02.2021. godine kojim se daje preporuka jedinicama lokalnih...

OBAVEŠTENJE JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE ŠID

Na osnovu čl. 57. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave  opštine Šid, izdaje O b a v e...