Servisne informacije

RADOVI!!!!!!

Zbog izvođenja radova na spajanju prve faze novog cevovoda PE DN 560 mm sa postojećim cevovodom ispod auto puta na izvorištu vode Batrovci u ponedeljak 28.12.2020.god. u intervalu od 08h do 20h bez vode će ostati sledeća naselja: Vašica, Ilinci, GP Batrovci, Šid,...

RADOVI

Zbog izvođenja radova na spajanju prve faze novog cevovoda PE DN 560 mm sa postojećim cevovodom ispod auto puta na izvorištu vode Batrovci u ponedeljak 21.12.2020.god. u intervalu od 08h do 20h bez vode će ostati sledeća naselja: Vašica, Ilinci, GP Batrovci, Šid,...

ZAKLJUČAK SA SEDNICE ŠTABA ZA VENREDNE SITUACIIJE OPŠTINE ŠID

REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA OPŠTINA ŠID Štab za Vanredne situacije Broj: 88-3/I-20/35 Dana: 04.12.2020 ŠID  Na osnovu Odluke o proglašenju vanredne situacije broj 88-3/I-20-33/1 od 19.11.2020.god.), člana 41. stav 5.  Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i...

OBAVEŠTENJE!

Obaveštavaju se korisnici usluga JKP "Vodovod" Šid da se neće vršiti očitavanja vodomera u decembru 2020., januaru i februaru 2021. godine. Mole se korisnici usluga da stanje vodomera dostave JKP "Vodovod" Šid putem telefona 022/719-103. U navedenim mesecima računaće se...

OBAVEŠTENJA

VESTI IZ OPŠTINE

SEDNICA SO ŠID

SEDNICA SO ŠID

Na današnjoj sednici SO Šid odbornici su usvojili Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Šid za 2020. godinu. Utvrđen iznos na kraju godine je 1.529.160.000 dinara u odnosu na planiranih 1.737.000.000 dinara.Usvojena je i Odluka o određivanju zona...

OPŠTINSKO VEĆE

OPŠTINSKO VEĆE

Na današnjoj sednici Opštinskog veća utvrđen je predlog izmene i dopune Odluke o budžetu opštine Šid za 2020. godinu."Razlozi za donošenje ove Odluke je smanjen obim i neustaljena dinamka ostvarenja prihoda u 2020. godini. S obzirom na to da je ovu godinu obeležila...

DONACIJA USLUGAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

DONACIJA USLUGAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

Nemačka razvojna saradnja ( GIZ ) zajedno sa NALED-om obezbedila podršku za pružaoce usluga socijalne zaštite u 14 lokalnih samouprava u okviru projekta "Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe".Projekat se realizuje i u opštini Šid, a za potrebe usluge socijalne...