Izaberite stranicu

E AGRAR

Poštovani poljoprivrednici sva obaveštenja u vezi sa aktiviranjem E-Agrara možete dobiti u kancelariji za poljoprivredu na adresi Cara Lazara 7 u Šidu. Za aktiviranje E-Agrara potrebno je poneti Ličnu kartu i pametni telefon. Kontakt osoba: Boban Kolarević   Posetite...

OGLAS otuđenju nepokretnosti na kat. parceli br. 4616/1 u KO Šid iz javne svojine opštine Šid

OGLAS 4616-1-KO-ŠID 464-97-II-05 PRIJAVA NA OGLAS PRAVILA O POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA-12.02.2020.

JAVNI POZIV – SISTEMATSKA ZAMJENA/USPOSTAVA ZEMLJIŠNE KNJIGE PO PODACIMA NOVOG KATASTARSKOG PREMJERA

Obavještavaju se građani i pravna lica da su na dijelu područja Federacije Bosne i Hercegovine pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sistematsku zamjenu/uspostavu zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera. Navedene...