Изабери страницу
СЕДНИЦА СО ШИД

СЕДНИЦА СО ШИД

Данас је у сали КОЦ-а одржана седница СО Шид. На самом почетку одборници су усвојили оставку директора ЈКП “Јавна расвета, услуге и одржавање” Душана Ластића и на ту позицију као вршиоца дужности у периоду од годину дана именовали Николу Васића.У наставку седнице, усвојени су извештаји о раду месних заједница, као и извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних и јавно комуналних предузећа.Разматран је и усвојен финансијски план Музеја наивне уметности “Илијанум” за 2021. годину и извештај о извршењу расхода за 2020. годину ПУ “Јелица Станивуковић – Шиља”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Данас је заседала СО Шид. На самом почетку седнице одборници су усвојили оставку Далибора Старовласа на место члана Општинског већа и на ту позицију тајним гласањем изабрали Бранислава Сарића из Батроваца. Потом су у наставку седнице разматране и усвојене следеће тачке Дневног реда: Статут установа културе, као и финансијски план за 2021. годину установа културе и јавних установа, месних заједница и директних корисника јавних средстава.

VI СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

VI СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

На шестој седници Скупштине општине Шид која је одржана 18. децембра 2020. године у сали Културно образовног центра у Шиду, одборници локалног парламента разматрали су и донели: Одлуку о буџету општине Шид за 2021. годину и Кадровски план Општинске управе, Општинског правобранилаштва и стручних служби општине Шид за 2021. годину. Усвојен је Програм буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Шид, а донету су и Одлуке о отуђењу непокретности на кат.парцели бр. 1871/7 у К.О. Вишњићево из јавне својине општине Шид и Одлука о давању сагласности за уклањање стамбених зграда за колективно становање на кат.парцелама бр.4136/7 и 4136/21 у К.О. Шид на којој општина има право заједничке својине. Скупштина општине Шид донела је Решење о разрешењу и именовању Срђана Малешевић за директора Културно образовног центра Шид.