Izaberite stranicu
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 10.03.2021.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 10.03.2021.

На данашњој седници Општинског већа утврђени су предлози Одлуке о некатегорисаним путевима на територији општине Шид и ангажовању екстерног ревизора. Разматрани су извештаји о раду и годишњи план рада Општинског штаба за ванредне ситуације и годишњи извештај о раду Савета за здравље општине Шид.Донета је Одлука о приступању реализацији идејног пројекта постројења за кондиционирање воде на изворишту Вишњићево на основу којег ће се квалитет пијаће воде у овом насељеном месту значајно унапредити.

СЕДНИЦА СО ШИД

СЕДНИЦА СО ШИД

Данас је у сали КОЦ-а одржана седница СО Шид. На самом почетку одборници су усвојили оставку директора ЈКП „Јавна расвета, услуге и одржавање“ Душана Ластића и на ту позицију као вршиоца дужности у периоду од годину дана именовали Николу Васића.У наставку седнице, усвојени су извештаји о раду месних заједница, као и извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних и јавно комуналних предузећа.Разматран је и усвојен финансијски план Музеја наивне уметности „Илијанум“ за 2021. годину и извештај о извршењу расхода за 2020. годину ПУ „Јелица Станивуковић – Шиља“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 10.02.2021.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 10.02.2021.

На 19. седници Општинског већа, чланови већа, између осталог, су разматрали извештаје о раду месних заједница, извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа, као и извештај о извршењу расхода за 2020. годину ПУ „Јелица Станивуковић – Шиља“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Данас је заседала СО Шид. На самом почетку седнице одборници су усвојили оставку Далибора Старовласа на место члана Општинског већа и на ту позицију тајним гласањем изабрали Бранислава Сарића из Батроваца. Потом су у наставку седнице разматране и усвојене следеће тачке Дневног реда: Статут установа културе, као и финансијски план за 2021. годину установа културе и јавних установа, месних заједница и директних корисника јавних средстава.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 18.01.2021.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 18.01.2021.

На данашњој седници Општинског већа разматране су 43. тачке Дневног реда. Разматран је Статут установа културе, као и финансијски план за 2021. годину установа културе и јавних установа, месних заједница и директних корисника јавних средстава.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 30.12.2020.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 30.12.2020.

На данашњој седници Општинског већа утврђен је предлог измене и допуне Одлуке о буџету општине Шид за 2020. годину.“Разлози за доношење ове Одлуке је смањен обим и неустаљена динамка остварења прихода у 2020. години. С обзиром на то да је ову годину обележила пандемија вируса короне то се одразило и на динамику прихода и пословања, а самим тим и на буџетско пословање. Износ који је Одлуком утврђен на крају године је 1.529.160.000 динара у односу на до сада планираних 1.737.000.000 динара“, истакла је Јадранка Недић руководилаца Одељења за буџет и финансије.Чланови Општинског већа утврдили су и Одлуку о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Шид.“Разлог за доношење ове Одлуке је неопходност сагледавања претходно донете Одлуке из 2013. године и њене сврсисходности. На овај начин желимо да смањимо порез на имовину који ће грађани општине Шид плаћати у 2021. години, као и у наредним годинама. Тако су овом Одлуком уместо досадашње три, утврђене четири зоне. Прва зона су централни делови града Шида, друга зона су све остале улице у насељеном месту Шид, трећа зона су села, a четврта зона је ванграђевински реони свих насељених места на територији шидске општине“, изјавила је начелница општине Шид Бојана Мравик.У наставку седнице чланови Општинског већа, између осталог, су разматрали Програм пословања јавних предузећа за 2021. годину, као и Решење о додели средстава организацијама у области спорта са седиштем на територији општине Шид.