Izaberite stranicu

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ШИД

Директор: Соња Видовић
Адреса: Петра Кочића бб , Шид
Телефон: 022/2714-045
E-пошта: osbrankor.sekretar@gmail.com
              sonja.vidovic13@gmail.com
www.osbrankor.edu.rs

Основна школа „Бранко Радичевић“ са седиштем у Шиду основана је 1982. године. У њеном саставу се, поред матичне школе, налазе и подручна одељења у Гибарцу коју похађају ученици I-IV разреда, док ученици V-VIII разреда из Гибарца наставу похађају у Шиду. У издвојеним одељењима Бачинци и Кукујевци настава се изводи за ученике I-VIII разреда.
Основна школа „Бранко Радичевић“ данас је савремена, призната и далеко позната образовно-васпитна институција по ангажованости коју наставни кадар исказује и успесима које ученици остварују на различитим пољима. Школа је место слободног и свеобухватног развоја ученика и запослених, уз подршку и међусобну сарадњу.

Подручна одељења:

ОШ „ Бранко Радичевић“ - Гибарац
Адреса: Светог Саве 3
Телефон : 022/2713-603

ОШ „ Бранко Радичевић“ - Бачинци
Адреса: Сремска 1
Телефон : 022743-364

ОШ „ Бранко Радичевић“ - Кукујевци
Адреса: Десанке Максимовић 2
Телефон: 022/742-226