Izaberite stranicu

10% МАЊИ ПОРЕЗ

СВЕ ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ РЕДОВНО ИЗМУРУЈУ СВОЈА ДУГОВАЊА ОПШТИНА ШИД НАГРАЂУЈЕ СА 10% УМАЊЕЊА ПОРЕЗА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ.