Izaberite stranicu

EU Exchange 5

Основне информације о пројекту „Имовина локалне самоуправе - важна карика локалног економског развоја – фаза IIˮ

Период реализације: децембар 2019 – март 2020
Носилац пројекта: Општина Беочин
Партнери: Општина Шид и Центар за равномерни регионални развој–ЦенТриР
ИПА 2014: Exchange 5 програм
Донатор: Европска унија
Вредност пројекта: 166.089,17 ЕУР

Опис пројекта:
Општи циљ пројекта је подстицање локалног економског развоја и унапређење пружања јавних услуга грађанима и бизнис сектору успостављањем ефикаснијег управљања општинском имовином. Пројекат је наставак истоименог пројекта имплементираног кроз програм ЕУ Exchange 4,  током кога су Беочин и Шид значајно унапредили постојеће стање у области управљања општинском имовином и уписале право јавне својине на више од 4.500 јединица непокретности. Овај пројекат ће додатно унапредити претходно постигнуте резултате кроз унапређење законског оквира за управљање општинском имовином, успостављање процедура за пренос права коришћења општинске имовине на друге локалне институције/установе, затим кроз формирање регистра (базе) података о земљишту у јавној својини, као и кроз јачање капацитета запослених у општинским управама у области управљања имовином. Поред овога, пројекат ће омогућити упис података о општинској имовини у Централни регистар непокретности у јавној својини који води РДИ, јавно објављивање података о објектима који се користе у комерцијалне и јавне сврхе на сајту општине Беочин, као и покретање процедура за легализацију бесправно изграђених објеката у јавној својини општине Беочин и Шид.

Главне активности на пројекту:
Унапређење локалног правног оквира у области управљања јавном својином у општинама Беочин и Шид
Успостављање процедура сарадње између одсека за евиденцију и управљање општинском имовином и локалних корисника општинске имовине
Едукација запослених у општинским управама и јавним предузећима за ефикасно управљање имовином
Организација wебинар-а о доброј пракси управљања имовином локалних самоуправа из Хрватске и Словеније
Набавка рачунарске опреме и надоградња софтвера за управљање имовином
Спровођење пописа општинске имовине
Формирање евиденције земљишта у јавној својини општина Беочин и Шид
Упис података о јавној својини општина у Централни регистар који води Републичка дирекција за имовину
Утврђивање вредности општинске имовине

exchange5 footer