Izaberite stranicu

EU Exchange 5

Osnovne informacije o projektu „Imovina lokalne samouprave - važna karika lokalnog ekonomskog razvoja – faza IIˮ

Period realizacije: decembar 2019 – mart 2020
Nosilac projekta: Opština Beočin
Partneri: Opština Šid i Centar za ravnomerni regionalni razvoj–CenTriR
IPA 2014: Exchange 5 program
Donator: Evropska unija
Vrednost projekta: 166.089,17 EUR

Opis projekta:
Opšti cilj projekta je podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja i unapređenje pružanja javnih usluga građanima i biznis sektoru uspostavljanjem efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom. Projekat je nastavak istoimenog projekta implementiranog kroz program EU Exchange 4,  tokom koga su Beočin i Šid značajno unapredili postojeće stanje u oblasti upravljanja opštinskom imovinom i upisale pravo javne svojine na više od 4.500 jedinica nepokretnosti. Ovaj projekat će dodatno unaprediti prethodno postignute rezultate kroz unapređenje zakonskog okvira za upravljanje opštinskom imovinom, uspostavljanje procedura za prenos prava korišćenja opštinske imovine na druge lokalne institucije/ustanove, zatim kroz formiranje registra (baze) podataka o zemljištu u javnoj svojini, kao i kroz jačanje kapaciteta zaposlenih u opštinskim upravama u oblasti upravljanja imovinom. Pored ovoga, projekat će omogućiti upis podataka o opštinskoj imovini u Centralni registar nepokretnosti u javnoj svojini koji vodi RDI, javno objavljivanje podataka o objektima koji se koriste u komercijalne i javne svrhe na sajtu opštine Beočin, kao i pokretanje procedura za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata u javnoj svojini opštine Beočin i Šid.

Glavne aktivnosti na projektu:
Unapređenje lokalnog pravnog okvira u oblasti upravljanja javnom svojinom u opštinama Beočin i Šid
Uspostavljanje procedura saradnje između odseka za evidenciju i upravljanje opštinskom imovinom i lokalnih korisnika opštinske imovine
Edukacija zaposlenih u opštinskim upravama i javnim preduzećima za efikasno upravljanje imovinom
Organizacija webinar-a o dobroj praksi upravljanja imovinom lokalnih samouprava iz Hrvatske i Slovenije
Nabavka računarske opreme i nadogradnja softvera za upravljanje imovinom
Sprovođenje popisa opštinske imovine
Formiranje evidencije zemljišta u javnoj svojini opština Beočin i Šid
Upis podataka o javnoj svojini opština u Centralni registar koji vodi Republička direkcija za imovinu
Utvrđivanje vrednosti opštinske imovine

exchange5 footer