Izaberite stranicu
САОПШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

САОПШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Решењем Општинске изборне комисије одбијено је проглашање изборне листе подносиоца Народни покрет Србије.

У Решењу о одбијању листе наводи се да је Општинска изборна комисија констатовала више недостатака који представљају сметњу за проглашење изборне листе, а који нису отклоњени ни у законом предвиђеном року након доношења Закључка.


РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

САОПШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

САОПШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Народни покрет Србије поднео је Општинској изборној комисији у недељу, 12.маја 2024. године изборну листу ЗА БОЉИ ШИД-МИРОСЛАВ МИКИ АЛЕКСИЋ са пратећом документацијом.

Увидом у поднету документацију, Општинска изборна комисија констатовала је недостатке који представљају сметњу за проглашење изборне листе, због чега је сачињен Закључак којим се подносиоцу изборне листе Народни покрет Србије налаже да у року од 48 часова од објављивања Закључка на веб-презентацији РИК-а исте отклони.