Izaberite stranicu

1. OДЛУКA O ДOНOШEНJУ ПРOГРAMA ЗA УНAПРEЂEНJE MЛAДИХ


1. OДЛУКA O OРГAНИЗOВAЊУ JAВНE РAСПРAВE

2. ПРOГРAМ ЗA МЛAДE

3 AКЦИOНИ ПЛAН ЗA СПРOВOЂEЊЕ ПРOГРAMA ЗA MЛAДE


Општина Шид и Министартсво туризма и омладине потписали су уговор о реализацији Пројекта „Програм за унапређење положаја младих општине Шид за период 2023–2027.године“ у оквиру Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.

Реализацијом овог пројекта, општина Шид добиће истоимени стратешки документ којим ће се успоставити основ за даљи развој и унапређење омладинске политике, са посебним освртом на унапређење друштвеног положаја младих и стварање услова за активно учествовање у друштвеном животу заједнице.

Уговор о реализацији Пројекта потписали су министар туризма и омладине, Хусеин Мемић и шеф Канцеларије за локални економски развој, Жељка Јарић.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ ОПШТИНЕ ШИД 2023-2027

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМАО ПРОГРАМУ ЗАУНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ ОПШТИНЕ ШИД, ЗАПЕРИОД 2023 – 2027. ГОДИНЕ