Izaberite stranicu

Чланови Општинског већа су на седници одржаној у четвртак 14. децембра 2020. године разматрали и утврдили: Предлог Одлуке о буџету општине Шид за 2021. годину, Предлог Kaдровског плана Општинске управе, Општинског правобранилаштва и стручних служби општине Шид за 2021. годину, Предлог Стратегије социјалне заштите општине Шид 2021-2025, Предлог Локалног акционог плана за унапређeње положаја Рома на територији општине Шид за период од децембра 2020- децембра 2024.године, Предлог Одлуке о отуђењу непокретности на кат.парцели бр.1871/7 у К.О. Вишњићево, из јавне својине општине Шид. На истој седници утврђен је и Предлог Решења о разрешењу  и именовању директора Културно образовног центра Шид, као и предлози Решења о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора Музеја наивне уметности „Илијанум“ Шид и Решења о изменама Решења о именовању Савета за запошљавање општине Шид. Општинско веће разматрало је и  друга питања из своје надлежности.