Izaberite stranicu
НАРЕДБА о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19

НАРЕДБА о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19

На основу члана 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 и 29/21), на предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19,

Министар здравља доноси

НАРЕДБУ

о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19

„Службени гласник РС“, бр. 33 од 4. априла 2021, 36 од 9. априла 2021, 38 од 16. априла 2021, 45 од 6. маја 2021.

  1. Овом наредбом утврђују се ограничења радног времена и просторна ограничења за период од 5. априла 2021. године од 06.00 часова па док налаже епидемиолошка ситуација.
  2. Почев од 7. маја 2021. године године у радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити угоститељски објекти.*

У затвореном делу угоститељског обекта мора се обезбедити да:*

– корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),*

– запослени морају носити заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,*

– не може се репродуковати, односно емитовати музика или изводити музичко-сценски програм уживо (тзв. жива музика) после 18.00 часова,*

– укупна попуњеност објекта не може вити већа од 50% максималне попуњености, и*

– на улазу мора видно бити истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица која могу бити присутна (под корисним површином подразумева се услужни део, односно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе заштитне маске.*

У отвореном делу угоститељског објекта мора се обезбедити да:*

– корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),*

– запослени морају носити заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,*

– између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак рачуна између особа које седе за различитим столовима,*

– за столом не може седети више од пет особа,*

– уколико не постоје столови и столице за седење на отвореном делу, растојање између свих присутних лица на отвореном делу мора бити такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице,*

– отворени део објекта мора бити физички одељен од јавне површине у смислу да се мора поставити физичка препрека (баријера) између тог дела и јавне површине тако да између корисника услуга и лица на јавној површини буде размак од минимум 3 метра,*

– не може се репродуковати, односно емитовати музика или изводити музичко-сценски програм уживо (тзв. жива музика) после 18.00 часова.*

*Службени гласник РС, број 45/2021

2а Почев од 12. априла 2021. године у радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити затворени или отворени трговински центри и слични објекти у којима се обавља делатност у области трговине на мало (у даљем тексту: објекат), осим угоститељских објеката у затвореном простору, а који се налазе у склопу тог објекта и у којима се врши услуживање хране и пића седећих гостију (дозвољена је шалтерска продаја).*

Управљач објекта дужан је да обезбеди да се испред шалтера за продају хране и пића не окупља већи број лица, да између лица која чекају на куповину хране и пића постоји размак од најмање два метра у свим правцима, као и да су видно обележени линија кретања до и од шалтера.*

Управљач објекта, поред спровођења мера утврђених Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 и 29/21), дужан је да обезбеди следеће:*

– на улазу мора видно бити истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица која могу бити присутна (под корисним површином подразумева се продајни део, односно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе заштитне маске;*

– уколико објекат има више улаза и излаза, морају се одредити и видљиво обележити који су улазна, а који излазна врата;*

– у објекту морају бити одређене и видљиво обележене линије кретања унутар објекта на тај начин да се онемогући боравак или окупљање већег броја лица на једном месту, као и безбедни правци кретања од улаза до излаза;*

– на улазу у објекат морају се користити дезобаријере;*

– физичку дистанцу између корисника од најмање два метра;*

– запослени морају носити заштитну маску током рада, а нарочито током контакта са корисницима;*

– заједничке просторије и предмете које користе корисници (тоалети, рукохвате на степеницама, лифтови и сл.), морају се на сваких сат времена дезинфиковати раствором на бази 70% алкохола;*

– мора бити одређено лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редар), а уколико објекат има више улаза и излаза, има више спратова и површине је веће од 500 квадратних метара корисне површине, управљач центра је дужан да одреди више лица за корона редаре, тако да се на сваком улазу, тј излазу и на сваких 250 квадратних метара налази по један корона редар;*

– корона редар мора носити видљиву ознаку да је корона редар (на светлој подлози морају уочљивим словима бити исписане речи: корона редар);*

– корона редар је дужан да упозори кориснике на обавезу ношења маске приликом уласка у објекат и приликом кретања у објекту све време боравка;*

– уколико корона редар примети да неко лице не носи маску, без одлагања ће обавестити то лице да напусти објекат са упозорењем да такво понашање представља прекршај, а уколико то лице одбије да напусти објеката без одлагања ће о томе обавестити надлежне инспекцијске службе.*

Правно лице и предузетник који продаје робу односно пружа услуге у објекту у оквиру простора у коме продаје робу, односно пружа услуге (у даљем тексту: радња), поред спровођења мера утврђених Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 и 29/21), дужан је да обезбеди следеће:*

– на улазу у радњу мора видно бити истакнута корисна површина радње и број лица која могу бити присутна;*

– уколико радња има више улаза и излаза, морају се одредити и видљиво обележити који су улазна, а који излазна врата;*

– у радњи морају бити одређене и видљиво обележене линије кретања унутар радње на тај начин да се онемогући боравак или окупљање већег броја лица на једном месту, као и безбедни правци кретања од улаза до излаза;*

– испред каса или приликом другог чекања корисника у реду мора уочиљивим ознакама бити видно обележно неопходно растојање између корисника од минимум два метра;*

– физичку дистанцу између корисника од најмање два метра;*

– запослени морају носити заштитну маску током рада, а нарочито током контакта са корисницима, као што су запослени који раде на касама, и сл.;*

– заједничке просторије и предмете које користе корисници (тоалети, гардеробе и сл.), морају се на сваких сат времена дезинфиковати раствором на бази 70% алкохола;*

– мора бити одређено лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редар), а уколико радња има више улаза и излаза, има више спратова и површине је веће од 500 квадратних метара корисне површине, правно лице (предузетник) дужан је да одреди више лица за корона редаре, тако да се на сваком улазу, тј излазу и на сваких 250 квадратних метара налази по један корона редар;*

– корона редар мора носити видљиву ознаку да је корона редар (на светлој подлози морају уочљивим словима бити исписане речи: корона редар);*

– корона редар је дужан да упозори кориснике на обавезу ношења маскe приликом уласка у радњу као и за све време боравка у радњи;*

– уколико корона редар примети да неко лице не носи маску, без одлагања ће обавестити то лице да напусти радњу са упозорењем да такво понашање представља прекршај, а уколико то лице одбије да напусти радњу, без одлагања ће о томе обавестити надлежне инспекцијске службе;*

– корона редар је дужан да упозори кориснике на неопходност држања физичке удаљености приликом чекања у реду.*

*Службени гласник РС, број 36/2021

3.* У радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити:

1) апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке);

2) ресторани и други простори у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја;

3) објекти у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места);

4) објекти, радње и сервиси и сл. у којима се врше стручне, научне, иновационе и техничке делатности, финансијске делатности и делатност осигурања, промет некретнина, информисање и комуникација, административне и помоћне услужне делатности, занатске и друге услужне делатности;

5) објекти у којима се обавља делатност у области спорта (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.);

6) објекти у којима се обавља делатност приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);

7) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавнице хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.), затворене и отворене пијаце,

8) радње и продајна места у оквиру отворене или затворене пијаце (месаре, печењаре, специјализоване продавнице хране и сл.);

9) радње, продајна места и места у којима се продаје роба на мало или пружају услуге, а који продају или пружање услуга обављају у трговинским центрима и за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;

10) објекти у којима се пружају услуге у области културе (позоришта, биоскопи, музеји, галерије).

*Службени гласник РС, број 36/2021

4.* Могу радити без ограничења радног времена:

1) апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке),

2) бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива,

3) трговински, угоститељски и други објекати који врше доставу хране;

4) ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације и лабораторије и сл.

*Службени гласник РС, број 36/2021

5.* У радном времену из тач. 2. и 3.* ове наредбе, у свим објектима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице, осим за теретане/фитнес центре/спа где на сваких 16 метара квадратних може боравити само једно лице.

*Службени гласник РС, број 36/2021

6.* Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 22/21, 23/21 и 25/21).

*Службени гласник РС, број 36/2021

7.* Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

*Службени гласник РС, број 36/2021

Број 500-01-00130/1/2021-23

У Београду, 4. априла 2021. године

Министар,

др Златибор Лончар, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ НАРЕДБЕ

Наредба о изменама и допунама Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19: „Службени гласник РС“, број 36/2021-79

  1. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Наредба о допуни Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19: „Службени гласник РС“, број 38/2021-26

  1. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Наредба о измени Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19: „Службени гласник РС“, број 45/2021-3

  1. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Преузмите

 

 

 

У ТОКУ ЈЕ ПОСТАВЉАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ШИД

У ТОКУ ЈЕ ПОСТАВЉАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ШИД

На територији општине Шид су у току радови на постављању вертикалне и обележавању хоризонталне саобраћајне сигнализације и на уградњи опреме у зонама школа на државним путевима у насељеним местима.
У току су радови на постављању брзинских дисплеја и обележавања ознака на путу у зони ОШ „Сава Шумановић“ у Ердевику и уградња саобраћајних знакова у зони ОШ „Сремски фронт“ у Соту.
„Уређење зона школа ће у значајној мери допринети повећању степена безбедности учесника у саобраћају, а пре свега деце“, рекао је заменик председника општине Шид Ђорђе Томић.
Радови, који се изводе у складу са Пројектом саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима I и II реда кроз насеља на територији општине Шид, обухватиће уређење 11 зона школа и то у насељеним местима: Гибарац, Бачинци, Кукујевци, Сот, Бикић До, Беркасово, Адашевци, Јамена, Љуба, Ердевик и Бингула; финансирају се средствима које је обезбедила Општина Шид, кроз наплату казних у саобраћају и средствима Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

ОПШТИНА ШИД ЈЕДАН ОД ДОМАЋИНА СПОРТСКИХ ИГАРА МЛАДИХ

ОПШТИНА ШИД ЈЕДАН ОД ДОМАЋИНА СПОРТСКИХ ИГАРА МЛАДИХ

Одлуком Организационог одбора овогодишњих “Спортских игара младих“, једне од највећих спортских манифестација у региону, општина Шид нашла се међу 23 града у Србији који ће организовати Спортске игре младих у неколико спортских дисциплина. Реч је о спортским такмичењима у којима учествује преко два милиона ученика основних и средњих школа из Хрватске, БиХ и Србије. Ове игре постале су препознатљиве и широм Европе, а у њих су укључени и бројни познати спортисти и спортски радници као амбасадори и промотери. Шид ће организовати једно од прелиминираних такмичења за ученике основних школа у петак 28. маја 2021. Биће то прилика да се најмлађи спортисти наше општине такмиче у одређеним спортским дисциплинама, а најуспешнији међу њима стећи ће право даљег такмичења у оквиру Спортских игара младих. Ово је велико признање како за саму општину Шид тако и за све спортске институције и организације које делују на овим просторима, а уједно и прилика да се на ширем плану покаже сва разноликост и богатство спортских дисциплина које у овом тренутку постоје у нашој средини.

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ФРУШКОГОРСКОГ КОРИДОРА

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ФРУШКОГОРСКОГ КОРИДОРА

Почела је изградња Фрушкогорског коридора, ауто-пута од Новог Сада до Руме дугог 47,7 километара, а планирано је да радови буду готови за три године. Саобраћајница ће имати четири траке, без зауставних трака и спајаће ауто-путеве ка Шиду и Суботици. Кроз Фрушку гору биће пробијен тунел дужине 3,5 километара и изграђен мост преко Дунава код Ковиља. Вредност пројекта је 606 милиона евра, а главни извођач радова је кинеска компанија ЦРБЦ.
Почетку радова на изградњи Фрушкогорског коридора присуствовао је председник Републике Србије Александар Вучић који је рекао да ће Фрушкогорски коридор повезати јужну Бачку са Сремским округом и Мачвом и олакшати транспорт камиона и омогућити бржи превоз путника. Поред председника Републике Србије, почетку радова присуствовали су и премијер Ана Брнабић, амбасадор Кине у Србији Чен Бо, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић, председник покрајинске владе Игор Мировић, председник општине Шид Зоран Семеновић, директор Коридора Србије Александар Антић и вршилац дужности директора Путева Србије Зоран Дробњак.