Izaberite stranicu
Данас је у Кабинету председника општине Шид одржан састанак поводом активирања Социјално-економског савета општине Шид, који је првобитно основан 2005.године. Састанку су поред председника општине Шид, Зорана Семеновића и помоћника председника општине за социјалну политику, Небојше Илића присуствовали Палимир Тот, заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката Војводине и Владимир Лалошевић, председник Уније послодаваца Војводине, Милина Тушјак, секретар Покрајинског социјално-економског савета, Душан Петровић, секретар Социјално-економског савета Републике Србије, Јелена Милашиновић, чланица УО Уније послодаваца Војводине и Зоран Зец, повереник Савеза самосталних синдиката за општину Шид.
Захваљујући подршци партнера са републичког, покрајинског, али и локалног нивоа, Социјално-економски савет општине Шид деловаће у правцу бржег и ефикаснијег решавања проблема, успостављања и развоја социјалног дијалога у питањима од значаја за побољшање социјалног и економског положаја запослених и послодаваца и услова њиховог живота и рада, развоја културе преговарања, те подстицања мирног решавања колективних радних спорова.